Chefen A på Göteborgs Spårvägar anställde personen B. De båda hade tidigare arbetat tillsammans på en av kommunens förvaltningar under cirka tre år. A hade dessförinnan anställt och varit chef för B på en annan arbetsplats. Jäv kan inte uteslutas, konstaterar visselblåsarfunktionen.

Det kom ett tips till Göteborgs stads visselblåsarfunktion. Tipsaren hävdade att anställningen avslöjar ett jävsförhållande, alltså att A velat hjälpa sin arbetskamrat till ännu ett jobb. Tipsaren skrev dessutom att kulturen inom bolaget gör att man inte kan ta upp frågan internt.

Visselblåsarfunktionen gör ingen egen granskning av kulturen eftersom bolaget redan arbetar med den.

Spårvägen tillstår att chef A varit med i hela rekryteringsprocessen och sedan fattat beslutet att anställa B. Däremot framgår det inte om frågan om jäv diskuterats.

Utifrån dessa svar anser visselblåsarfunktionen att det inte är klart om det förekommit jäv eller inte. Därmed går det heller inte utesluta att B blivit gynnad av A.

Visselblåsarfunktionen hutar åt Spårvägen. Bolaget måste hädanefter tillämpa försiktighetsprincipen och tänka sig noga för när det gäller risk för jäv.

Föregående

Kommunstyrelsen sa nej till budgetskydd för Västlänken

Nästa

Nytt äldreboende i väster står nästan tomt