Attendo Ädelstenen fasad
Stena Fastigheter har byggt och äger fastigheten. Attendo betalar full hyra även om endast 14 av 96 lägenheter är uthyrda.
Bild: Erik Lindahl.

I Tynnered driver privata Attendo äldreboendet Ädelstenen med 96 lägenheter. Men bara 14 har hyresgäster trots att huset invigdes i maj i fjol.
Hur det kommer sig? Det finns förklaringar.

Behovet av äldreboenden växer eftersom allt fler i befolkningen blir gamla.
Börsnoterade vårdbolaget Attendo såg det nya huset på Smaragdgatan i Tynnered som en framtida lönsam affär.

Valfriheten fördröjd i sju månader
Det bedömdes vara möjligt att hyra ut 40-50 lägenheter i Ädelstenen före årsskiftet. Men då skulle det vara klart med den vidgade valfriheten i Göteborgs äldreomsorg från den 1 juli. Man skulle kunna välja ett privat alternativ även om det fanns lediga rum i den kommunala omsorgen.
Nu dröjde beslutet i Göteborgs stad så den vidgade valfriheten trädde i kraft först den 1 februari.

Politiska orsaker till trög start
Det gick alltså mycket trögt med uthyrningen. Denna började i juli. De två första månaderna hade man bara två gäster. Sedan kom några fler. Nu är antalet uppe i 14. Tre ska vara på väg. Fler väntas komma.
– Så nog finns det politiska orsaker till våra problem, säger verksamhetschefen Therese Nyberg. Men nu hoppas vi kunna få in fem nya kunder i månaden.

Attendos Ädelstenen i Tynnered framsida
I Ädelstenen finns det gott mom plats. 82 lägenheter är lediga. Men nu räknar Attendo med ett tillskott på fem nya hyresgäster i månaden.
Bild: Erik Lindahl.

Glest med boende på grund av överskott
För närvarande råder ett visst överskott av äldreboenden i Göteborg. Dels för att man bygger ut i syfte att möta ökande efterfrågan. Dels för att en del väntat med eller avstått från inflyttning på grund av pandemin och risken för smitta.
Stena har byggt och äger fastigheten. Attendo hyr alltihop oavsett hur mycket som hyrts ut. Therese Nyberg medger att detta inte är riktigt lönsamt just nu.

Föregående

Spårvägen hutas åt sen chef anställt kompis

Nästa

Folkfesten i Majorna ställs in för tredje gången i rad