JAG SATT härom kvällen och såg på Utbildningsradion i TV. Där gick man igenom Sveriges grundlagar för invandrare. Vad de sade förstod jag inte eftersom det var för mig ett främmande språk. Men som väl var löpte en textremsa i underkant så jag kunde förstå.

När de kom till tryckfrihetsförordningen sades att vi hade rätt att skriva vad som helst men vi fick inte kränka eller såra någon. Var någonstans i TF står orden såra och kränka? Jag förmodar att programmet var riktat till barn och att lära dem att man inte bör såra och kränka är rimligt men i samband med tryckfrihetsförordningen är det inte lika rimligt.

Begreppet såra kan vi hoppa över då det mera är en förklaring till kränka i detta sammanhang. Men själva begreppet kränka har blivit väldigt populärt för närvarande och mängder av grupper och enskilda människor samt olika företeelser anser sig kränkta. Och i dagligt tal spelar det väl mindre roll men i samband med lag blir begreppet besvärligt.

TVÅ SAKER kan till en början sägas om begreppet. Man kan endast kränka personer och de kan endast vara kränkta enligt Kapitel 7 4§ Förolämpning. Före 2018 löd lagen ”förolämpning varigenom någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom”.

Efter 2018 lyder 4§ ”Som tryckfrihetsbrott anses förolämpning som innebär att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet”.

Före 2018 hade paragrafen endast använts en gång. Då gällde det tidskriften Hustler som hade gjort ett montage där politiker framställdes i bild i olika sexuella positioner. Det var Ingvar Carlsson och Mona Sahlin, Ian Wachtmeister och Bert Karlsson med flera. Både tingsrätt och hovrätt fällde tidskriften för förolämpning men Högsta domstolen menade att förolämpning inte gick att använda utan fällde för förtal.

FRÅGAN ÄR om den nya skrivningen kan användas då det nya är ”gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet”. Om jag läser förarbetena rätt så är självkänsla och värdighet kopplat till personen i form av ställning, myndighetsutövning, ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Enstaka uttalade grova skällsord är i allmänhet inte tillräckliga. Ställning och myndighetsutövning torde nog falla under hot mot tjänsteman medan övriga kriterier torde falla under hets mot folkgrupp, vilket nog också skulle göra den nya paragrafen omöjlig att tillämpa. Såvitt jag känner till har hittills inte något fall varit i domstol enligt förolämpning och då heller inte något om kränkning.

Frågan är vilka yttranden man vill straffbelägga som inte täcks av förtal eller hets mot folkgrupp. För om det är enstaka grova skällsord så skulle man ju kunna uttala detta. Som det nu är verkar ändringen snarare vara en formsak så varför skall man peta i våra grundlagar när det inte behövs.

Föregående

Bluesmöte 5

Nästa

Viteshot och nya krav mot Göteborgs hemtjänst