Än en gång underkänner Arbetsmiljöverket arbetsförhållandena för hemtjänstpersonalen i Göteborg.

Myndigheten vänder sig till förvaltningsrätten för att döma ut ett vite på 800 000 kronor mot kommunen – och förnyar samtidigt krav på åtgärder.

I december förra året hotade Arbetsmiljöverket med ett vite på en miljon kronor om kommunen inte rättade till bristerna i arbetsmiljön.

Framför allt handlade det om att det i tidsplaneringen inte fanns utrymme för att personalen skulle hinna förflytta sig mellan olika brukare. Vilket i praktiken innebar stress för så väl personal som för de brukare vilka i praktiken inte fick hjälp hela den tid de hade rätt till.

Schema utan restid 

I några fall, skriver Arbetsmiljöverket, ”har vi vid våra inspektioner sett scheman som har haft en minuts restid men vi har även sett scheman med minustid, att man ska vara hos nästa brukare flera minuter innan tiden är slut hos den tidigare brukaren”.

”Det system ni har för att beräkna tidsåtgång för restid beräknar tiden från en punkt till en annan punkt på sökta adresser. Systemet tar inte hänsyn till tid för exempelvis parkering, köpa parkeringsbiljett, gå från parkeringen till bostaden, ta bort batteriet på el-cyklarna, ta trappan/hissen, eventuellt vänta på att brukare ska öppna dörren med mera. ”

Lika illa var det med planeringen av personalens kringuppgifter, alltså sådana uppgifter som inte har direkt med besök hos brukare att göra men som ändå måste skötas.

Sänker vitet

En tredje punkt som Arbetsmiljöverket anmärkte på i sitt första föreläggande handlade om arbetsutrustningen. Den punkten har kommunen åtgärdat men de övriga två kvarstod vid en förnyad inspektion. Arbetsmiljöverket har därför jämkat kravet på ett vite från en miljon till 800 000 kronor när ärendet nu skickats till förvaltningsrätten i Stockholm.

Samtidigt ställs på nytt krav mot kommunen på de punkter som ännu inte uppfyllts. Ett nytt föreläggande och i förlängningen ett nytt viteshot kan komma, om inte kommunen åtgärdar bristerna.

 

Föregående

Vad är kränkning?

Nästa

Förbud mot bilar inom Vallgraven?