JAG SKREV i juni om hur polisen, på uppdrag av åklagare, på morgonen tog sig in hos förlaget och beslagtog hela upplagan (1,5 ton) av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger”.

I boken skriver han om Sveriges undfallenhet mot Nazi-Tyskland under andra världskriget. Men det är omslaget han åtalas för. Hans illustration är en svensk tiger med ena tassen i luften med svastikan runt armen och gör Hitlerhälsning. Den ursprungliga tigern är ritad av Bertil Almqvist och Flam åtalas för intrång i upphovsrätten. Flam hävdar yttrandefrihet.

TIDIGARE HAR Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt upphävt beslaget av böckerna och nu alltså frikänt Aron Flam. Rätten skriver:

”Enligt domstolen har A:s tiger utgjort ett parodiskt inslag i hans kommunikation. Den parodiska udden är enligt domstolens bedömning inte riktad mot originalverket i första hand utan snarare mot den symbolik som En Svensk Tiger har fått över tid. A:s användning av tigern faller därmed under det sk parodiundantaget, en process som i svensk rätt har utvecklats i domstolspraxis av framför allt EU-rätten. Undantaget innebär förenklat att det kan vara tillåtet att använda andras skyddade verk, exempelvis om det sker i ett förlöjligande syfte och på ett sätt som markant skiljer sig från originalverket”.

DOMAREN i målet Carl Rosenmuller uttalar: ”…mer drivit med budskapet bakom tigern än med originalverket”.

Det här målet har stått mellan yttrandefriheten och upphovsrätten. Vi kan nu bara hoppas att Sverige tar in parodiundantaget i svensk lagstiftning så att vi slipper att hänvisa till domstolspraxis.

Föregående

Bluesmöte 4

Nästa

Konstrundan har kommit för att stanna