Ale kommun förlorade striden mot Göteborgs Stad om den nya Hisingsbron i mark- och miljödomstolen.

Striden kan dock fortsätta i nästa instans om Ale väljer att överklaga.

Bron skulle egentligen börja byggas 2015 för att stå klar till 2020.

Men Sjöfartsverket, kommuner, Redareföreningen, rederier och företag runt Vänern motsatte sig planerna eftersom den nya lägre bron skulle försvåra sjöfarten.

Ärendet har prövats i flera omgångar.

Det överklagande som nu tillbakavisats Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gäller Ale kommuns överklagande av Göteborgs Stads byggplan för bron. Överklagandet baserades bland annat på påstådda formella brister när förslaget till detaljplan ställdes ut.

Domstolen avslår dock överklagandet.

”En kommun äger själv, inom vida ramar, att avgöra hur marken ska disponeras samt hur miljön ska utformas i den egna kommunen. När det gäller övriga intressen som Ale kommun gjort gällande inte har beaktats i tillräcklig grad av Göteborgs kommun anser domstolen att dessa frågor ligger inom ramen för det handlings-utrymme som de materiella reglerna ger Göteborgs kommun”, skriver domstolen.

Ärendet kan överklagas till Mark och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt senast den 23 maj.

 

Läs tidigare artiklar:

Ale kommun kan stoppa nya Hisingsbron

Stadsbyggnadskontoret anklagas: Bluffade om nya Hisingsbron

Professor underkänner riskanalysen för nya Hisingsbron

Klagomål på nya låga bron tillbakavisas

Bron som blir göteborgarnas stolthet 2021?

 

 

 

Föregående

Lång process återstår före bygget av Sahlgrenska Life

Nästa

Kan man lita på opinionsundersökningar?