Stadsbyggnadskontoret bluffade om den nya Hisingsbron när planen ställdes ut.

Det hävdar bland andra Sveriges redareförening. 

”… beslutet att anta planförslaget måste upphävas redan på den grund att en annan bro ska byggas än den som har kunnat granskas vid utställningen av planförslaget”, skriver Sveriges redareförening,  Erik Thun, Ahlmark Lines och Surte åkeri i ett överklagande till länsstyrelsen.

Tidigare har beslutet i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg – med tillstånd för en lägre broförbindelse – överklagats av Sjöfartsverket, kommuner, rederier och företag runt Vänern. Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm väntas i veckan ge besked om prövningstillstånd.

Men även om mark- och miljööverdomstolen inte beviljar Sjöfartsverket och klagande kommuner prövningstillstånd går striden vidare.

Göteborgs kommunfullmäktiges beslut den 27 november att anta förslagen till detaljplan har överklagats till länsstyrelsen.

Det betyder att bron, som skulle börja byggas nästa år, sannolikt försenas.

I överklagandet hänvisar Redareföreningen och företagen bland annat till den gamla lågbron,  med tre meters segelfri höjd,  som på 1930-talet öppnades trettio gånger om dagen, gav upphov till kilometerlånga köer. Det var också orsaken till att en ny bro byggdes med segelfri höjd på 19,5 meter.

Den lyftbro som nu planeras ger en segelfri höjd på 13 meter vid stängd bro – och 28 meter vid öppen bro.

”Bron kommer alltså att helt förhindra fartyg med högre master än 28 meter att passera bron”, skriver de klagande och nämner fartygen Götheborg och Viking bland de historiskt intressanta fartyg som i framtiden inte kommer att kunna repareras uppströms bron.

De anser också att den föreslagna bron måste öppnas så ofta att ”betydande problem redan på kort sikt uppstår för såväl sjöfarten till Vänern som den landbaserade trafiken i staden”.

Företagen påpekar att de handlingar  stadsbyggnadskontoret ställde ut visade en klaffbro utan begränsad högsta höjd för passerande fartyg, inte en lyftbro.

Hanteringen av ärendet ”genom att visa en brotyp vid utställningen och en annan inför antagandet av planförslaget blir vilseledande och drabbar bland andra Gotenius varv som i framtiden ej längre kan reparera höga fartyg som exempelvis ostindiefararen Götheborg och skeppet Viking”, skriver de klagande. ”… beslutet att anta planförslaget måste upphävas redan på den grund att en annan bro ska byggas än den som har kunnat granskas vid utställningen av planförslaget.”

Föregående

Professor underkänner riskanalysen för nya Hisingsbron

Nästa

Järnvägsplan ställs ut trots säkerhetsrisker