Trafikverket Region Väst ställer ut förslaget till järnvägsplan för en tunnel för pendel- och regiontåg i Göteborgs stad och Mölndals stad sedan den 10 december.

Trots att Trafikverket och Räddningstjänsten inte kommit överens om hur säkerheten ska garanteras.

Planen finns tillgänglig för granskning fram till den 30 januari 2015 hos Trafikverket på Kruthusgatan 17, hos Göteborgs stad på Köpmansgatan 20 och i Mölndal på Göteborgsvägen 11-17.

Delar av handlingarna finns också på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/vastlanken

Räddningstjänsten har tidigare kritiserat säkerheten för Västlänken på grund av att Trafikverket velat spara över en miljard genom att slopa räddningstunnlar.

I ett kryptiskt meddelande på Trafikverkets hemsida sägs att Trafikverket och Räddningstjänsten ”arbetar tillsammans med frågan om ett säkerhetskoncept för Västlänken”.

– Vi har haft en kontinuerlig dialog med Räddningstjänsten Storgöteborg under arbetet med järnvägsplanen och är angelägna att hitta en lösning som Räddningstjänsten Storgöteborg accepterar. Vi uppfattar att vi har kommit så långt i den dialogen att vi kan ställa ut järnvägsplanen för granskning, säger Bo Larsson, projektchef vid Trafikverket på hemsidan.

– Räddningstjänsten Storgöteborg förordar ett beprövat räddningskoncept med parallell evakueringstunnel där det fungerar utan intrång i riksintresset. Detta kommer att framgå av det yttrande som vi lämnar till Trafikverket senast den 30 januari 2015, säger Lars Klevensparr förbundsdirektör Räddningstjänsten Storgöteborg.

– Vi kommer givetvis att acceptera Trafikverkets slutliga ställningstagande, säger han också vilket skulle kunna tolkas så att Klevensparr går med på att göra avkall på Västlänkens och göteborgarnas säkerhet.

Föregående

Stadsbyggnadskontoret anklagas: Bluffade om nya Hisingsbron

Nästa

Göteborg stads konsulter granskas