torsdag, februari 2 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Stadsrevisionen ska granska användandet av konsulter i Göteborgs stad.

Det är kommunstyrelsen, trafiknämnden, nämnden för Intraservice, Göteborgs Hamn, Business Region Göteborg och Förvaltnings AB Framtiden som ska granskas.

Enligt stadsrevisionen har staden höga kostnader för konsulter. Trots det finns inga gemensamma regler, rutiner eller riktlinjer för användandet av konsulttjänster.

”Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna och bolagen styr, kontrollerar och följer upp konsultinsatser så att en effektiv resursanvändning säkerställs”, säger stadsrevisionen.

Granskningen beräknas vara klar i september 2015.

Previous

Järnvägsplan ställs ut trots säkerhetsrisker

Next

Efter Spanarens avslöjande: Toppolitikers extraknäck i bolag stoppas

Check Also