Heltidsanställda politiker i Göteborg ska inte längre kunna tjäna extra på uppdrag i kommunens egna bolag.

Det beslöt kommunfullmäktige i förra veckan efter en kompromiss mellan alla partier utom Vägvalet och SD.

Samtidigt höjs ersättningarna till fritidspolitiker. En ordförande i en stadsdelsnämnd får i fortsättningen 45 procent av ett heltidsarvode på 58 900 kronor och en vice ordförande får sin ersättning höjd från 18 till 23 procent.

”Vår ingång i arvodesförändringen var att sänka grundarvodet med 10 000 kronor och i och med det kunna acceptera höjda procentsatser på en del uppdrag som vi anser vara arvoderade till för låg grad. Nu kunde vi inte finna en majoritet för det förslaget. Vi ser dock att den kompromiss som nåtts ändå går att stödja då den innehåller flera sänkningar av oskäliga arvoden, däribland halverade arvoden för överförmyndarna och en borttagen rätt för kommunalråden att uppbära bolags arvode. Kompromissen innehåller även en skrivning om att ingen förtroendevald i staden ska kunna få mer än totalt 100 procent arvode i någon kombination med förlorad arbetsförtjänst”, skriver V, S och MP i ett yttrande.

Gemensamt med de borgerliga partierna beslöts bland annat:

att sänka arvodena för ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden från hundra procent till 45 procent av heltidsarvode,

att den särskilda årsersättningen för kostnader i samband med representation för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande tas bort,

att heltidsarvoderad förtroendevald inte får något ytterligare arvode för uppdrag i stadens nämnder och bolag,

LÄS: Spanarens avslöjande av toppolitikernas extraknäck

Föregående

Göteborg stads konsulter granskas

Nästa

Pant på seniorkorten