I år har en heltidsanställd politiker i Göteborg en lön på 57 660 kronor i månaden.

I teorin.

I verkligheten tillkommer traktamenten, förrättningsarvoden och extraknäck i kommunala bolag eller andra sammanhang som ger politikerna grädde på moset.

Ett par  exempel:

  • Ordförandeskap i kommunala bolag som Göteborgs stadshus, hamnen, Framtiden, Bostadsbolaget, Famijebostäder, Higab, Poseidon, Spårvägen,  Göteborg energi, Älvstranden utveckling och Göteborg & Co  ger ett fast arvode på 51 500 om året (utöver ersättning för sammanträden). Vice ordföranden får 35 450 kronor och ledamöter 19 500 kronor.För heltidsanställda politiker med många uppdrag i bolagsstyrelser begränsas dock ersättningen till som mest 66 600 kronor per år. Andra kan kombinera lika uppdrag för att i praktiken sy ihop en heltidstjänst.
  • Ordföranden och vice ordföranden i kommunfullmäktige och kommunstyrelse har en fast ersättning för representation på 20 000 respektive 10 000 (fullmäktige) och 10 000 respektive 5 000 (kommunstyrelsen).
  • Arvoden betalas också ut för sammanträden och andra förrättningar. Heltidsanställda politiker får dock bara ersättning för sammanträden i kommunfullmäktige. Spanaren har granskat vad de heltidsanställda kommunalråden och biträdande kommunalråden uppbar i lön från Göteborgs kommun (utom bolagen) förra året – då grundarvoden var något lägre än i år – och jämförde med deras deklarerade inkomster av tjänst.
  • Granskningen visar att alla uppbar extrainkomster så väl från kommunen som dess bolag eller från annat håll.Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens vice ordförande tjänade mest med en arbetsinkomst på över miljonen. Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) kom tvåa. Hon landade på en inkomst av tjänst på strax under en miljon. (Jonas Ransgård hade dessutom ett överskott på kapital på 47 372 kronor medan Anneli Hulthén hade ett underskott på 69 437 kronor. Men det är en privatsak.)Här följer hela listan.

Kia Andreasson(MP)2

 

Kia Andréasson (MP)

Kommunalråd

Kommunal lön: 696 285:-

Inkomst av tjänst: 753 805:-

Extraknäck: 67 520:-

Uppdrag:

KIMO-Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon – repr
Miljönämnden – led/ordf
Lindholmen Science Park AB – led
Göteborg Energi AB – led
Eurocities: Miljöforumet – repr
Fiskekommunerna (Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Tjörn-Göteborg-Öckerö), Västra Götalandsregionen – repr
Eurocities arbetsgrupp Climate Change & Energy – repr
Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande – led
Kommunfullmäktige, Göteborg, Hisingen – led
Styrgrupp för miljö, klimat och EU`s vattendirektiv – led
Göteborgs Internationella Miljöpris – led
Kommunstyrelsens Arbetsutskott – led
Göteborg & Co Kommunintressent AB – led
Kommunstyrelsen – led
Göteborgs Stadshus AB – led
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led

Hampus Magnusson

 

Hampus Magnusson (M)

Biträdande kommunalråd

Kommunal lön: 693 541:-

Inkomst av tjänst: 739 244:-

Extraknäck: 45 703:-

Uppdrag:

Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning – led/1.v.ordf
Kommunleasing i Göteborg AB – led
Utveckling Nordost AB – led
Idrotts- och föreningsnämnden – led
Kommunstyrelsen – ers
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg – ers
Kommunfullmäktige, Göteborg, Hisingen – led
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led

Martin Wannholt KommunalrÂd

 

Martin Wannholt (M)

Kommunalråd

Kommunal lön:698 464:-

Inkomst av tjänst: 742 594:-

Extraknäck: 44 130:-

Uppdrag:

Kontaktforum för studentfrågor – repr
Eurocities arbetsgrupp Climate Change & Energy – repr
Styrgrupp för miljö, klimat och EU`s vattendriektiv – led
Eurocities: Miljöforumet – repr
Lindholmen Science Park AB – led
Göteborg Energi AB – led
Trafiknämnden – led/v.ordf
Fastighetsnämnden – led/1.v.ordf
Kommunstyrelsen – led
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg – ers
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led
Kommunfullmäktige,Göteborg, Väster – led

Kristina Tharing KommunalrÂd

 

Kristina Tharing (M)

Kommunalråd

Kommunal lön: 696 264:-

Inkomst av tjänst: 781 963:-

Extraknäck: 85 699:-

Uppdrag:

Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande – led
Förvaltningshögskolans råd – led
Kulturnämnden – led/1.v.ordf
Port Holding AB – led
Göteborgs Hamn AB – led
Kommunstyrelsen – led
Utbildningsnämnden – led
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg – led
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare – vigsel
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led
Kommunfullmäktige,Göteborg, Väster – led

Maria Rydén Kommunalråd

 

Maria Rydén (M)

Kommunalråd

Kommunal lön: 695 727:-

Inkomst av tjänst: 788 902:-

Extraknäck: 93 175:-

Uppdrag:

Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) – led
Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad – repr
Personal- och arbetsmarknadsutskottet – led
Göteborgs Stads Pensionärsråd – led
Eurocities: Sociala forumet – repr
Styrgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö – repr
Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium – led
Kommunstyrelsen – led
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare – vigsel
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg – ers
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led
Kommunfullmäktige,Göteborg, Väster – led

Jonas Ransgard(M)8

 

Jonas Ransgård (M)

Kommunalråd

Kommunal lön: 857 708:-

Inkomst av tjänst: 1 145 238:-

Extraknäck: 287 530:-

Uppdrag:

Göteborgs Stadshus AB – led
Kommunstyrelsens Arbetsutskott – led
Eurocities: Ekonomiska utvecklingsforumet – repr
Göteborg & Co Kommunintressent AB – led
Kommunstyrelsen – v.ordf
Kommunstyrelsens presidium – v.ordf
BRG, Business Region Göteborg AB – led
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg – led
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led
Kommunfullmäktige,Göteborg, Väster – led

Mats Pilhem KommunalrÂd

 

Mats Pilhem (V)

Kommunalråd

Kommunal lön: 696 053:-

Inkomst av tjänst: 769 611:-

Extraknäck: 73 558:-

Uppdrag:

Personal- och arbetsmarknadsutskottet – led/ordf
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning – led/ordf
Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande – led
Kommunstyrelsens Arbetsutskott – led
Rysåsens Fastighets AB – led
Göteborgs Stadshus AB – led
Kommunstyrelsen – led
Förvaltnings AB Framtiden – led
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare – vigsel
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led
Kommunfullmäktige, Göteborg, Hisingen – led

Helene Odenljung KommunalrÂd

 

Helene Odenjung (FP)

Kommunalråd

Kommunal lön: 695 372:-

Inkomst av tjänst: 928 305:-

Extraknäck: 232 933:-

Uppdrag:

Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna – repr
Göteborgs Internationella Miljöpris – led
Eurocities: Kulturforumet – repr
Rysåsens Fastighets AB – led
Förvaltnings AB Framtiden – led
Utbildningsnämnden – led/1.v.ordf
Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande – led
Kommunstyrelsens Arbetsutskott – led
Kommunstyrelsen – led
Kommunfullmäktige,Göteborg, Väster – led
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led

Johan Nyhus

 

Johan Nyhus (S)

Kommunalråd

Kommunal lön: 558 844:-

Inkomst av tjänst: 706 317:-

Extraknäck: 146 473:-

Uppdrag:

Stiftelsen Chalmers Teknikpark – led
Förvaltningshögskolans råd – led
Johanneberg Science Park AB – led
Kontaktforum för studentfrågor – repr
Trafiknämnden – led/ordf
Cityflygplatsen i Göteborg AB – suppl
Kommunstyrelsen – led

 

 


Thomas Martinsson(MP)1Thomas Martinsson (MP)

Kommunalråd

Kommunal lön: 526 068:-

Inkomst av tjänst: 666 290:-

Extraknäck: 140 212:-

Uppdrag: 
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor – led
Göteborgs Stads HBTQ-råd – ordf
Eurocities: Kulturforumet – repr
Kulturnämnden – led/ordf
Personal- och arbetsmarknadsutskottet – led
Rysåsens Fastighets AB – led
Förvaltnings AB Framtiden – led
Kommunstyrelsen – led
Kommunfullmäktige,Göteborg, Centrum – led
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – ers

David Lega (KD)7

 

David Lega (KD)

Kommunalråd

Kommunal lön: 684 483:-

Inkomst av tjänst: 793 338:-

Extraknäck: 108 855

Uppdrag:

Idrotts- och föreningsnämnden – led/1.v.ordf
Göteborg & Co Kommunintressent AB – led
Göteborgs Stadshus AB – led
Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande – led
Referensgrupp för planering av firandet av stadens 400 års jubileum – led
Personal- och arbetsmarknadsutskottet – led
Kommunstyrelsens Arbetsutskott – led
Rysåsens Fastighets AB – suppl
Förvaltnings AB Framtiden – suppl
Kommunstyrelsen – led
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare – vigsel

Marina Johansson(S)3

 

Marina Johansson (S)

Kommunalråd

Kommunal lön: 697 896:-

Inkomst av tjänst: 817 213:-

Extraknäck: 119 317:-

Uppdrag: 
Styrgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö – repr
Renova AB – led
Keillers park – led
Park- och naturnämnden – led/ordf
Kungälvs Transporttjänst AB – led
Göteborgs Stads Pensionärsråd – led/ordf
Styrgrupp för miljö, klimat och EU`s vattendriektiv – led
Renova Miljö AB – led
Personal- och arbetsmarknadsutskottet – led
Södra Älvstranden Utveckling AB – led
Norra Älvstranden Utveckling AB – led
Älvstranden Utveckling AB – led
Kommunstyrelsen – led
Kommunfullmäktige, Göteborg, Hisingen – led
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – ers

Anna Johansson Bitr‰dande kommunalrÂd

 

Anna Johansson (S)

Kommunalråd

Kommunal lön: 655 116:-

Inkomst av tjänst: 761 739:-

Extraknäck: 106 623;.

Uppdrag:

Got Event AB – led
Stiftelsen Barnkulturhus med tema Alfons Åberg – led
Idrotts- och föreningsnämnden – led/ordf
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige – led
Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) – led
Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad – repr
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led
Kommunstyrelsen – ers
Kommunfullmäktige, Göteborg, Öster – led

 

 

Hulthén - försöker kuppa sig till mer pengar
Hulthén – försöker kuppa sig till mer pengar

Anneli Hulthén (S)

Kommunalråd

Kommunal lön: 894 885:-

Inkomst av tjänst: 997 685:-

Extraknäck: 102 800:-

Uppdrag:

Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande – led
Göteborgs Internationella Miljöpris – led
Kommunstyrelsens Arbetsutskott – led/ordf
GöteborgsOperans Byggnadsfond – led
Eurocities: Ekonomiska utvecklingsforumet – repr
Göteborg & Co Kommunintressent AB – led
Kommunstyrelsens presidium – ordf
Stiftelsen Svenska Mässans Huvudmannaråd – led
Kommunstyrelsen – ordf
BRG, Business Region Göteborg AB – led
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led
Göteborgs Stadshus AB – led
Kommunfullmäktige,Göteborg, Väster – led

Robert Hammarstrand (S)

 

Robert Hammarstrand (S)

Biträdande kommunalråd

Kommunal lön: 672 058:-

Inkomst av tjänst: 692 458:-

Extraknäck: 20 400:-

Uppdrag:

Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna – repr
Göteborgs Tekniska College AB – led
Eurocities: Sociala forumet – repr
Utbildningsnämnden – led/ordf
Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad – ers
Kommunstyrelsen – ers
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare – vigsel

Ann-Catrine Fogelgren Bitr‰dande kommunalrÂd


Ann-Catrine Fogelgren (FP)

Biträdande kommunalråd

Kommunal lön: 696 057:-

Inkomst av tjänst: (ännu ej offentliga/under granskning)

Extraknäck: ?

Uppdrag:

Social resursnämnd – led/1.v.ordf
Personal- och arbetsmarknadsutskottet – led
Valberedningen – led
Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad – ers
Kulturnämnden – led
Kommunstyrelsen – ers
Kommunfullmäktige, Göteborg, Öster – led
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led

 


Mats Arnsmar Bitr‰dande kommunalrÂdMartin Arnsmar (S)

Biträdande kommunalråd

Kommunal lön: 692 154:-

Inkomst av tjänst: 727 368:-

Extraknäck: 35 214:-

Uppdrag:

Byggnadsnämnden – ordf
Higab – led
Valberedningen – led
Fastighets AB Rantorget – led
Idrott & Kulturcentrum Scandinavium AB – led
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg – led
Kommunfullmäktige,Göteborg, Väster – led
Robert Dicksons stiftelse – led
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led
Kommunstyrelsen – ers

 


Dario Espiga(S)6Dario Espiga (S
)

Kommunalråd

Kommunal lön: 697 428:-

Inkomst av tjänst: 763 155:-

Extraknäck: 65 727:-

Uppdrag:

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad – repr
Nämnden för Intraservice – ordf
Social resursnämnd – led/ordf
Göteborg & Co Kommunintressent AB – led
Rysåsens Fastighets AB – led
Förvaltnings AB Framtiden – led
Kommunstyrelsen – led
Göteborgs Stadshus AB – suppl
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) – led
Kommunfullmäktige,Göteborg, Centrum – led

 

Föregående

Anneli Hulthén begärde trängselskatt innan beslutet var fattat

Nästa

Kaos bland Göteborgs stiftelser - skarp kritik från länsstyrelsen