Stråket i Nils Ericsonsgatans förlängning där den nya bron syns i bakgrunden. Illustration ur planhandlingarna (Johanna Almgren, WSP)
Stråket i Nils Ericsonsgatans förlängning där den nya bron syns i bakgrunden. Illustration ur planhandlingarna (Johanna Almgren, WSP)
Gamla Hisingsbron, byggd på 1870-talet, hade tre meter i segelfri höjd. Broöppningarna blev många och köerna långa när bilismen växte fram i början av 1900-talet.
Gamla Hisingsbron, byggd på 1870-talet, hade tre meter i segelfri höjd. Broöppningarna blev många och köerna långa när bilismen växte fram i början av 1900-talet.

Den nya bron över Göta älv ska bli ”göteborgarnas stolthet inför stadens 400-årsjubileum” och stå klar 2020, året före jubileumsåret.

Det hoppas i vart fall beslutsfattarna när förslaget till ny bro och stadsplan för området kring brofästena i dag (5 november)  passerar kommunstyrelsen.

Det politikerna fruktar är att planförslaget ska överklagas så att brobygget inte kommer i gång nästa år som planerat.

Byggstart för nya bron planerad till 2015 för att stå klar 2020. Illstration ur planhandlingarna (Mattias Henningsson-Jönsson)
Byggstart för nya bron planerad till 2015 för att stå klar 2020. Illstration ur planhandlingarna (Mattias Henningsson-Jönsson)

Det som hittills väckt störst uppmärksamhet är att den segelfria höjden sänks jämfört med nuvarande Göta Älvsbron som tjänat ut till 2020.

Det betyder att fler broöppningar får göras för sjöfarten. Exakt vilken effekt det får på trafiken över och under bron är inte helt klarlagt.

Den lägre bron med kortare påfartsramper skapar också möjligheter till nya bostäder och därmed en förändring av det nuvarande betonglandskapet i områdena kring brofästena.

Fler invändningar än de som rör den segelfria höjden har förts fram under planarbetets gång. Bland annat att antalet parkeringsplatser kommer att minska i området.

Planområdet för nya bron som beräknas kosta 3,9 miljarder i 2009 års priser. Två av miljarderna går på Västlänkens konto.
Planområdet för nya bron som beräknas kosta 3,9 miljarder i 2009 års priser. Två av miljarderna går på Västlänkens konto.

Men, säger planerarna, ”minskat bilåkande och ökat kollektivtrafikanvändande är ett av huvudsyftena med att genomföra Västsvenska paketet, som denna detaljplan ytterst är en del av. En ökad satsning på kollektivtrafik samt cykelvägar leder till att bilanvändandet i stadens mest centrala delar kan minskas. Planområdets närhet till kollektivtrafik och stadens service motiverar en sänkning av parkeringsplatserna inom området:”

Den nya bron får bland annat dubbelriktade cykelbanor på båda sidor.

Föregående

Kommunen anklagas för fiffel med Göteborg & Co

Nästa

Makthavarnas plan: göteborgarna ska ändra åsikt om västlänken