Stiftelsen Den nya välfärden hävdar att Göteborg bryter mot lagen när staden lägger ut jobb för över 150 miljoner om året på Göteborg & Co utan att upphandla tjänsterna.

Anklagelserna har lett till att konkurrensverket inlett en granskning. Göteborg riskerar därmed att få betala tio miljoner för fifflet.

Göteborg & Co har bland annat fungerat som kommunledningens fixare när politikerna vill få snabba resultat utan att gå den krångliga formella och demokratiska vägen.

Ett exempel: Då kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) ville hjälpa familjen kring författaren till Alfons Åbergböckerna att starta  ett eget kulturhus gavs uppdraget, utan att det fästes på papper, till Göteborg & Co som i sin tur lejde och betalade en medlem i Alfons Åbergs skapares familj, tillika kompis med Göteborg & Co:s dåvarande vd Leif Nilsson, för att utreda frågan. (Se Spanarenartikel Alfons Åbergs kulturhus en mygelhistoria)

På liknande sätt har Göteborg & Co anlitats av kommunen under många år för olika arrangemang utan att andra företag haft en chans att konkurrera om uppdragen. Göteborg & Co har i sin tur ibland anlitat privata företag – också då utan föregående upphandling. Inte sällan har uppdragen gått till tidigare anställda på Göteborg & Co som öppnat eget i samma bransch.

Göteborgs stad har köpt tjänster av Göteborg & Co för över 150 miljoner om året.

Efter att ha hört kommunens synpunkter dömde konkurrenskommissionen ut förfarandet som olagligt i ett yttrande som kom i slutet av augusti.

Kommunen hävdar att pengarna till Göteborg & Co egentligen är ”kommunala anslag” eller bidrag till företaget vilket skulle förklara att ingen upphandling sker och att inga avtal tecknats med företaget.

Fakturorna från företaget visar motsatsen: Kommunen betalar för momsbelagda tjänster. Hade det varit bidrag eller anslag hade ingen moms utgått.

Det ska inte vara möjligt att kringgå lagen om offentlig upphandling genom att lämna ”bidrag”  eller ”anslag” till tjänster som utförs på bidragsgivarens uppdrag.  Det är i så fall en otillåten förtäckt upphandling.

Det påstådda anslaget eller bidraget kan enligt konkurrenskommissionen också strida mot EU:s statsstödsbestämmelser och mot  kommunallagens förbud mot stöd till enskild näringsidkare.

Förhållandet hade varit möjligt om kommunen inte betalat för tjänster och om Göteborg & Co varit ett helägt kommunalt bolag. Det är det inte. Bolaget  ägs till hälften av Göteborgs stad, till 15 procent av Göteborgsregionens kommunalförbund och till resterande 35 procent av privata intressenter i sann göteborgsanda.

Eskilstuna kommun har dömts att betala böter och upphandlingsskadeavgift efter att ha lagt ut ett mindre evenemang på ett bolag som delvis ägdes av kommunen. Förhållandet är mycket likt förhållandet mellan Göteborg stad och Göteborg & Co – men i Eskilstuna handlade det om ett arrangemang för tre miljoner kronor. I Göteborg är summorna som betalats de sista två åren hundra gånger större.

Talan mot Göteborg kan föras av Konkurrensverket som nu inlett ett tillsynsärende efter att ”genom vår omvärldsbevakning” – det vill säga efter att ha läst konkurrenskommissionens utredning – ha uppmärksammat missförhållandena.

Domstol kan döma ut en straffavgift på maximalt tio miljoner kronor. Företagare i eventbranschen, som känner sig missgynnade genom att inte få vara med och lämna in anbud på de jobb som Göteborg stad beställer av Göteborg & Co, kan överklaga besluten. Domstolen kommer då sannolikt att ogiltigförklara upphandlingen.

Det har dock hittills aldrig hänt att något företag klagat. Möjligen därför att risken att bli svartlistad av Göteborg stad upplevs som en realitet av många företagare som är missnöjda med hur kommunen, i detta och andra sammanhang, kringgår lagen om offentlig upphandling.

Läs också: Göteborg&co får punga ut med 427 000 for polis under kalaset

Bakgrund: Konkurrenskommissionen

Stiftelsen den nya välfärden är en opinionsbildande tankesmedja som enligt egen utsago arbetar för demokrati, välfärd och företagande. I Aftonbladet ansedd som ”obskyr nyliberal” lobbygrupp med Patrick Engellau som ordförande. Den finansieras av 18 000 företagare.

Inom den nya välfärden finns en konkurrenskommission som uppger sig vara en oberoende expertgrupp. Den startades 1994.
”Expertgruppen utreder och bedömer anmälningar om att skattepengar använts på sådant sätt att konkurrensen snedvrids”, skriver kommissionen som utrett över 650 ärenden sdan starten.

Hela utredningen om Göteborg & Co kan läsas här: http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2014/08/PM-2-KKO-14-007-Göteborg-Co.pdf

Bakgrund: Göteborg & Co:

Företagets uppgift är att ”marknadsföra samt medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad”. Företaget har också, utan föregående upphandling, fått uppdraget att samordna stadens jubileumsfirande 2021.

Förra året omsatte företaget 266 miljoner varav 127 miljoner bokförts som uppdragsersättning från Göteborgs stad, 66 miljoner som sålda tjänster och 73 miljoner som marknadsföringstjänster med mera från ägare och intressenter.

Föregående

GP-chef till regeringskansliet

Nästa

Bron som blir göteborgarnas stolthet 2021?