Göteborg & Co får stå för kostnaderna för polisbevakningen under kulturkalaset 2011.

Det står klart sedan kammarrätten i Göteborg beslutat att avslå bolagets överklagande av polismyndighetens beslut.

Polisen skickade en saftig räkning till bolaget för bevakningen under kulturkalaset: 427 520:- kronor.

Göteborg & Co ville inte betala.

Bolaget hävdade att kulturkalaset inte arrangeras i vinstsyfte utan bara ”ska skapa en glädjefylld mötesplats förgöteborgaren och dennes gäster” och ”uppmärksammar och stärker det rika kulturutbudet samt bidrar till mångfaldsperspektivet och ett varmare, mänskligare och roligare samhälle”.

Dessutom är kalaset gratis för besökaren och finansieras genom bidrag från främst kommunen.

Argumenten bet inte på kammarrätten som håller med om den bedömning som förvaltningsrätten tidigare gjort.

I korthet:

Kulturkalaset anordnades av ett aktiebolag vars mål är att marknadsföra och utveckla
Göteborg som centrum för besöksnäringen och att medverka till utvecklingen av stadens attraktionskraft på näringslivet.

”Hade inte syftet varit att generera intäkter hade det enligt förvaltningsrätten kunnat vara naturligare att låta Göteborgs Stad själv anordna arrangemanget, på samma sätt som
Trollhättans kommun stod som arrangör för Fallens dag”, skrev förvaltningsrätten i sin dom från 2012. ”Det får anses klarlagt att i vart fall ett indirekt vinstsyfte förelegat.”

Föregående

500-lappen för obetald trängselskatt är olaglig på flera sätt

Nästa

Tipsa Spanaren - och granska makthavarna!