Spanaren behöver dig – som visselblåsare, tipsare och granskare.

Sverige var först i världen med en lag som ger oss rätt att kolla vad makthavare och byråkrater håller på med. Se till att använda dina rättigheter för att hålla tummen i ögat på makthavarna!

 

Tipsa oss!

Som anställd i kommunen är du garanterad rätt att vända dig till oss utan att utsättas för trakasserier.

Vill du vara anonym garanterar vi din anonymitet. Din arbetsgivare har inte rätt att efterforska vem som tipsat oss och vi har laglig skyldighet att skydda dig.  (För kommunens visselblåsarfunktion gäller omvänd ordning vilket gör den oanvändbar för den som vill vara anonym eller fruktar repressalier).

Skriv till oss: redaktionen@spanaren.se

 

Gräv själv!

Så här gör du:
1. Fundera på vad du vill veta. Tänk på att du har rätt att få läsa handlingar – inte få information i största allmänhet.

2. Gör klart vilka handlingar du vill se (exempelvis alla brev till Anneli Hulthén en viss dag, alla brev till och från rektorn rörande en viss fråga, alla räkningar från JKL, alla handlingar som rör tillsättandet av tjänsten)!

3. Begär ut handlingarna från myndigheten.
Befinner du dig på myndighetens expedition säger lagen att du ska få se dem ”genast”. Dock har myndigheten rätt till visst rådrum för att fundera över eventuell sekretess. Du kan få vänta en timme eller så. Eller kanske till dagen efter om du vill vara snäll.
Du kan också begära ut handlingarna per telefon, brev eller e-post. Tänk på att ditt brev blir allmän handling.

4. Vill du ha kopior av handlingarna kan du ofta själv kopiera på plats eller få dem kopierade medan du väntar. Du kan också be myndigheten skicka handlingarna som e-post (det ska den göra om det inte finns några speciella hinder). Myndigheten har rätt att ta ut en avgift för kopiorna om det rör sig om fler än nio sidor (billigare att läsa på plats alltså). Trick att göra det biligt: ta ut nio sidor om dagen (= gratis).

Vad du kan råka ut för:

”Och vem är du då?”
Svar: Den frågan har du inte rätt att ställa (lagen gäller lika för mig och ryska spioner)!
(Men: det finns undantag där frågan kan vara berättigad. För vissa handlingar kan det råda sekretess om fel person frågar efter dem.)

”Varför vill du veta det?”
Svar: Som ovan!

(Men: Också här finns undantagsfall.)

”Det får vi inte lämna ut på grund av personuppgiftslagen (PUL).”
Svar: PUL gäller inte eftersom jag begär ut handlingarna för ett journalistiskt ändamål. Jag tänkte skriva om detta på min blogg (eller på Spanaren).

”Du får komma in med en skriftlig begäran.”
Svar: Jag har just framfört min begäran och förväntar mig att du ser till att jag får se handlingarna.

”Det hinner jag inte, jag har faktiskt väldigt mycket annat att göra.”
Svar: Jag förstår att du har mycket att göra men som du vet går min begäran om att få ta del av dessa handlingar enligt lagen före dina andra arbetsuppgifter.

”Nej du, detta är det sekretess på. Det lämnar vi inte ut!”
Svar: Då får du ge mig ett skriftligt besked  med besvärshänvisning, tack!

Och vad gör du sen då: Kontaktar Spanaren!

 

Föregående

Göteborg & Co får punga ut med 427 000 för polis under kalaset

Nästa

Spanaren står på din sida