I dag påminner vi om att Spanaren står på din sida. Detta till skillnad från tidningen Vårt Göteborg som lyder under kommunledningen. Så tipsa oss! Du gör Spanaren ännu bättre.

Påminnelsen gäller alla. Kommunanställda, privatanställda, pensionärer, ungdomar. Alla får vara anonyma. Som tidning kan vi garantera detta.

Har du upplevt något som inte gått rätt till, så kontakta oss. Du kan ha sett det med egna ögon eller hört det med egna öron. Eller upptäckt det på vilket annat sätt som helst. Vi behöver din hjälp för att beskriva hur staden styrs. Från botten till toppen. Korruption kan se ut på många sätt.

Du kan för övrigt bo någon annanstans än i Göteborg. Vi tar emot upplysningar även om grannkommunerna.

Under snart ett halvår har Spanaren fått läsare inte bara i Göteborg och övriga Sverige. Folk i alla världsdelar har tagit del av våra nyheter.

Jämför oss gärna med nättidningen Vårt Göteborg som för övrigt åter börjat avkasta innehåll även på papper.

Vårt Göteborg bekostas med skattemedel. Ansvarig utgivare är stadens kommunikationsdirektör.

Kommunen tittar sig i spegeln och ser självfallet bara en idyll. Allt är gulligt och trevligt. Inga missförhållanden inom synhåll.

Vårt Göteborg ger alltså maktens bild av staden.

Det gör inte Spanaren. Vi betraktar kommunen utifrån och arbetar i allmänhetens tjänst, precis som en riktig tidning ska göra. Vi lyser in i mörka skrymslen.

Vår redaktion arbetar ideellt, alltså utan lön. Vi får inte en enda krona från skattebetalarna.

Välkommen att fortsätta läsa Spanaren, och välkommen med tips.

 

Föregående

Tipsa Spanaren - och granska makthavarna!

Nästa

Spanaren behövs!