De höga straffavgifterna för ”sen inbetalning” av trängselskatt är en kassako för staten och samtidigt en nagel i ögat för medborgarna på grund av de oproportionerliga påföljderna av förseningen.

Efter nio månader med trängselskatt hade fordonsägarna debiterats 77,6 miljoner kronor i tilläggsavgifter för obetalda skatter för fordon i Göteborg. Ett belopp som utgör mer än tio procent av inbetalningarna av trängselskatten!

Totalt för 2013 drogs totalt 213 miljoner in till statskassan i Stockholm och Göteborg.

Förseningsavgiften för försenad trängselskatt är helt lagvidrig och bryter mot grundlägganderegelverk om förseningsavgifter och inkassoförfarande som regleras i inkassolagen.

Inkassolagen - tillämpas inte när det gäller obetald trängselskatt
Inkassolagen – tillämpas inte när det gäller obetald trängselskatt

Vid exempelvis felparkering är reglerna klara om försening av betalning.
Så här säger lagen:

Enligt 8 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering är borgenären skyldig att skicka en betalningspåminnelse innan denne vidtar inkassoåtgärder.

När det gäller parkering – kontrollavgift – strider det mot god inkassosed att vidta en inkassoåtgärd utan att en betalningspåminnelse dessförinnan har skickats.

En intressant fråga är hur lång tid man ska ha på sig. Här bryter trängselavgifterna mot vedertagen och i alla andra sammanhang gällande lag.

I inkassokravet ska anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller invända mot kravet.

5 § tredje stycket inkassolagen:
För åtgärder som vidtas från den 16 mars 2013 eller senare har borgenären rätt att ta betalt för:
En betalningspåminnelse; om borgenären och du har träffat ett avtal om det senast i samband med att skulden uppkom, högst 60 kr.
Ett inkassokrav; om det är utformat enligt inkassolagens regler och har skickats eller lämnats över till dig, högst 180 kr.

Flera andra avarter dykt upp i landet.

Speciellt har detta drabbat internethandel där finansieringsbolag driver en hård och i många stycken oseriös linje. Man tvingar kunderna – näthandelsinnehavarna – till oskäliga avtal med deras kunder som i många fall gjort att kunderna lämnat.

Klarna är ett av de företag som drivit igenom att betalning ska ske på 10 dagar, vilket med utskick via post där poststämpel är 4-5 dagar efter fakturadatum ofelbart ger en påminnelseavgift och ett annat produktpris än avtalat.

Artikelförfattaren har själv råkat ut för ett köp där paketet SMS-aviserades den 23. I paketet fanns en faktura daterad den 12:e, så redan när varan levererades var fakturan förfallen.

Och vem får kritiken, just det, näthandelsföretaget!

Föregående

Sponsring för pamparnas nöjen

Nästa

Göteborg & Co får punga ut med 427 000 för polis under kalaset