Operabiljetter för två eller tio, brunch för fyra och matchbiljetter är bland de förmåner som följer med de kommunala bolagens sponsring.  Förmåner som utnyttjas av bolagens chefer.

Göteborgs kommun har lagt fast regler för sponsring. Där definieras sponsring som  ”ett frivilligt affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och där den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster, till nytta för sponsorn i dennes verksamhet.”

Reglerna säger bland annat,

att sponsring inte får ha som huvudsakligt syfte att ekonomiskt stödja visst företag eller organisation,

att det ska råda rimlig proportion mellan sponsringsbeloppet och motprestationen vilket innebär att ”sponsorns och sponsormottagarens prestationer skall vara ekonomiskt jämförliga”,

att sponsring inte får medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga personliga syften.

”Särskild försiktighet bör därför iakttagas när andra prestationer än ren exponering av sponsorns varumärke ingår som motprestation i sponsoravtalet.”

Flera sponsoravtal som Spanaren granskat strider mot reglerna.

För en utomstående är det svårt att se hur Göteborgsoperan, som sponsras av Göteborgs Hamn med 2 575 000 kronor per år, gör en ”ekonomiskt jämförbar motprestation” för att gynna hamnen.

Therese Andersson, som jobbar på något som Göteborg hamn kallar ”Office Administration, Businesss Planning & HR” säger dock att sponsringen av Göteborgsoperan är en viktig del av Göteborgs Hamns kultursponsring.

– Vi bedömer att vi får ut ett värde som motsvarar storleken på sponsringen, säger hon och hänvisar till avtalet med operan.

– Det handlar till exempel om en helabonnerad föreställning varje år, som vi nyttjar, tillsammans med ett seminarieprogram, för att bjuda in våra kunder och samarbetspartners till en Hamndag. Det handlar också om exponering av vårt varumärke i Göteborgsoperans olika kanaler, till exempel i samtliga program.  Personalrabatt, möjlighet att låna lokaler och möjlighet att ta med kunder på föreställningar av olika slag är andra  delar av avtalet, säger hon.

I själva avtalet sägs att hamnen genom sponsringen kan ”exponera sitt varumärke” och ”utöka kontaktytan regionalt, nationellt och internationellt, bedriva klientvård samt i övrigt erhålla den affärsmässiga nytta” som framgår av avtalet.

Bland det som bjuds i avtalet är tio fribiljetter till varje premiär och fyra fribiljetter varje föreställning tisdag-fredag. Alla anställda i hamnen får dessutom tio procents rabatt på biljetter. Hamnen inbjuds också att närvara vid operans alla ”större massmediala arrangemang”.

Vad Higab, som sponsrar operan med 50 000 kronor om året, får tillbaks är lättare att se:  Fyra biljetter till den årliga festkvällen för sponsorer, förtur vid biljettköp och ett (!) exklusivt guldkort för tillträde till operans vip-bar.

Det kan vara tveksamt om avtalen är förenliga med regeln om ”otillbörliga personliga syften” och försiktighet ”när andra prestationer än ren exponering av sponsorns varumärke ingår som motprestation”.

Från symfonikerna, som Higab sponsrar med 100 000 kronor om året, får företaget bland annat 50 biljetter ur ordinarie program, en valfri cd med symfonikerna och vip-kort för fria konserter och fri garderob. Från Frölunda Hockey: vip-biljetter til matcher och lunchträff med a-lagsträning. Från Göteborg classic jazz festival: fyra biljetter till brunch på Novotel den 30 augusti och fyra fria endagsbiljetter.

Rätt eller fel?

Tyck till och skriv till: redaktionen@spanaren.se

Läs också:

Hyrespengar sponsrar golfklubb

Lista: Kommunala bolags sponsring

Föregående

Hyrespengar sponsrar golfklubb

Nästa

500-lappen för obetald trängselskatt är olaglig på flera sätt