”Jag var på Golfklubben Albatross och såg att Bostadsbolaget sponsrar klubben. Varför det?” frågade en av Spanarens läsare och fortsatte: ” Kan det vara för att Rignäs varit ordförande i klubben?”

Hen syftade på Bertil Rignäs som fick sparken som chef för Bostadsbolaget efter Uppdrag Gransknings kvittoavslöjande från mässan i Cannes.

”Jag vill inte att mina hyrespengar sponsrar en golklubb. Jag vill hellre att pengarna används till underhåll av våra bostäder.
Maktmissbruk”, menade läsaren.

Men skylten är missvisande:

– Jag har forskat vidare och Bostadsbolaget har inte sponsrat Albatross golfklubb. Det verkar som om skylten sattes upp under tiden som Bertil Rignäs var ordförande i klubben men det har aldrig förekommit någon form av sponsring verksamheterna emellan, säger Eva Jonsson på Bostadsbolaget sedan Spanaren ställt frågor. 

Egnahemsbolagets sponsrar däremot Albatross golfklubb – fram till årsskiftet. Rignäs har också varit vd för Egnahemsbolaget.

När avtalet löper ut kommer det dock inte att förnyas.

 Vi har tidigare förbundit oss att annonsera i deras klubbtidning fyra gånger per år. Vi har haft möjlighet att delta i sponsoraktiviteter och arrangera företagsgolf, säger Pertti Heina på Egnahemsbolaget.

Att direktörer och politiker i de kommunala bolagens styrelser använder sponsring för att gynna egna särintressen är inte ovanligt.

För ett par år sedan infördes gemensamma regler i kommunen för att försöka  komma till rätta med oegentligheter.

Hur det lyckats?

I listan här intill redovisar några kommunala bolag (som svarat på Spanarens enkät) sin sponsringsverksamhet.

Är sponsringen till för att gynna bolagens – till exempel hyresgästernas –  intressen eller i vilken mån utnyttjas bolagen av politiker för att exempelvis använda hyresintäkter för att  finansiera sådant som borde betalas över skattsedeln?

Och i vilken mån gynnar pamparna sina egna särintressen?

Läs och fundera och hör av dig till Spanaren med tips och synpunkter!

Skriv till:  redaktionen@visslan.se

Läs också:

Sponsring för pamparnas nöjen

Lista: Kommunala bolags sponsring

 

Föregående

Lista: Kommunala bolags sponsring

Nästa

Sponsring för pamparnas nöjen