Karl-Johan Bondeson, tidigare miljöreporter på Göteborgs-Posten och numera nattchef, har fått jobb som pressekreterare hos Åsa Romson, miljöminister och vice statsminister.

Ändå har han tvingats arbeta kvar på GP under flera veckor.

Det normala är att den som enligt journalistisk jargong ”byter sida” från att granska makten till att utöva makt, omedelbart befrias från sitt arbete på redaktionen. Det sker av omsorg om så väl medarbetaren – som inte ska behöva hamna i ett svårt jävsförhållande – som tidningen som normalt inte vill riskera att dess oberoende ifrågasätts.

Karl-Johan Bondeson, GP, pressekreterare hos Åsa Romson.  Bild: Raymond Ståhl.
Karl-Johan Bondeson, GP, pressekreterare hos Åsa Romson.
Bild: Raymond Ståhl.

Spanaren frågade därför hur GP:S hantering av en av Sveriges skickligaste miljöreportrar går ihop med GP:s anspråk på oberoende och opartisk nyhetsförmedling.

På nätet presenterar GP sin miljöjournalistik så här:
”Miljöfrågorna är viktiga för GP:s läsare, samt prioriterade av redaktionen. Kritisk granskning och trovärdig rapportering är avgörande för att läsarna själva ska kunna bilda sig en uppfattning. .. Klimatförändringarna är ett återkommande inslag. Genom att informera om t.ex. samhällseffekter kan GP bidra till en hållbar utveckling.
Nyheter inom miljöområdet är kopplade till många olika områden såsom ekonomi, politik och vetenskap. Vi tycker att miljöfrågan är mycket viktig och har därför en egen miljöreporter, Karl Johan Bondeson.”

Så svarade Karl-Johan Bondeson:

”Det är korrekt att jag har fått frågan om att arbeta på miljödepartementet som pressekreterare.

Det är inte korrekt att jag är miljöreporter på GP. Det har jag inte varit sedan 2011, då den funktionen försvann. Jag vet inte varför gamla uppgifter om min roll i GPs interna miljöarbete går att hitta på nätet. När det gäller frågan om mitt politiska engagemang och GP:s oberoende rapportering tycker jag självklart att detta ska hållas isär.

Jag informerade omedelbart min närmaste chef när jag fick förfrågan från Stockholm. Jag har också begärt avsked från min nuvarande tjänst som nattchef.”

Redaktionschefen Anders Goliger:

”Karl-Johan Bondeson har sagt upp sig och vi har arbetat skyndsamt för att lösa en efterträdare. En sådan finns nu, och Bondeson har bara några få arbetsdagar kvar i tjänst på GP.
Under den korta mellanperioden som varit har Bondeson berättat öppet på redaktionen om sitt nya uppdrag och omgivits av erfarna kollegor som varit medvetna om situationen och kunnat göra nyhetsbedömningar vid misstanke om jäv. Ansvarig utgivare har också funnits tillhands i tveksamma fall.”

Föregående

Folkomröstningen kostade en och en halv miljon

Nästa

Kommunen anklagas för fiffel med Göteborg & Co