När makthavarna samlades i stadshuset i Göteborg den 22 oktober för att diskutera  folkomröstningen om trängselskatten fanns det ingen som ansåg att resultatet skulle tas på allvar.

Tvärt om.

De ansåg att göteborgarna bara var dåligt informerade. Därför ska nu propaganda dras i gång för att få göteborgarna att begripa sitt eget bästa.

Makthavarna som samlades i stadshuset var kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S), dess vice ordförande Jonas Ransgård (M),  vice ordföranden i styrelsen för  Göteborgsregionens kommunalförbund Patrik Karlsson (S), trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm , ordföranden för styrgruppen västsvenska paketet Torbjörn Suneson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland Johnny Magnusson (M),  regionsstyrelsens ordförande i Halland Gösta Bergenheim (M) samt t f trafikdirektören i Göteborg Eva Hessman.

Alla deklarerade att avtalet om västsvenska paketet ligger fast. Det finns ingen möjlighet till omförhandling eller minsta lilla eftergift för att tillmötesgå den majoritet som röstat nej till trängselskatt i folkomröstningen.

Samtliga var också överens om att det nu istället gäller att få göteborgarna att tänka om.

”Vikten av övergripande kommunikationsstrategier och intensifierad information till och dialog med medborgarna betonades. Även behovet av att bemöta den argumentation som framförs från allmänheten med den sakinformation och de underlag som tagits fram. Olika insatser såsom till exempel hearing, utställningsplatser, olika former av dialog etc diskuterades. Frågan tas med till styrgruppen för västsvenska paketet för vidare hantering”, står det i Eva Hessmans minnesanteckningar från mötet.

Så nu är det upp till styrgruppen – Johan Nyhus (S),  Jonas Ransgård (M),  Leif Blomqvist (S),  Gösta Bergenheim (M) och ordföranden Torbjörn Suneson vid generaldirektörens stab på Trafikverket att förändra opinionen, vilket de misslyckades med före folkomröstningen.

Redan dagen före mötet i Stadshuset hade den då nyblivne regionordföranden  Johnny Magnusson gjort en insats i opinionsarbetet i en chatt på gp.se:

– Göteborgare är emot allting, de överklagar och bråkar om alla förändringar. Ibland är det ungdomar, som när det gäller landshövdingehusen i Gårda, men oftast är det äldre herrar som har för lite att göra, sa han.

Håll utkik efter andra utspel och rapportera till Spanaren. Skriv till: redaktionen@visslan.se

Föregående

Bron som blir göteborgarnas stolthet 2021?

Nästa

Huskollaps i Köln sände chockvåg genom Amsterdam