Byggstart för nya bron planerad till 2015 för att stå klar 2020. Illustration ur planhandlingarna (Mattias Henningsson-Jönsson)
Byggstart för nya bron planerad till 2015 för att stå klar 2020. Illustration ur planhandlingarna (Mattias Henningsson-Jönsson)

Varken Ale kommun, Sveriges Redareförening eller berörda rederier har rätt att lägga sig i Göteborgs planer på en ny bro över Göta älv – även om den försvårar deras verksamhet.

Det hävdar länsstyrelsen som ogillar företagens och kommunens klagomål.

Det är Sveriges redareförening, rederierna Erik Thun och Ahlmarks Lines, Surte åkeri och Ale kommun som överklagat Göteborgs beslut om att anta detaljplan för bron över Göta älv.

De klagar framför allt på den föreslagna lyftbron bara ges en segelfri höjd på 13 meter vid stängd bro och maximalt 28 vid öppen bro.

Det innebär bland annat att fartyg som Götheborg och Viking aldrig kan passera bron. Argumenten är fler som Spanaren tidigare red0visat.

https://spanaren.se/2015/01/01/stadsbyggnadskontoret-anklagas-bluffade-om-nya-hisingsbron/

Länsstyrelsen prövar dock inte argumenten. Den konstaterar istället att varken rederierna eller Ale kommun har rätt att överklaga detaljplanen.

”Länsstyrelsen anser… att detaljplanen för en ny Göta älv-bro inte kan anses angå företagen på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga antagandebeslutet”, skriver länsstyrelsen.

Och detsamma gäller Ale kommun: ”Även om vissa verksamheter inom Ale kommun i framtiden skulle kunna påverkas av planförslaget anser länsstyrelsen vid en sammantagen bedömning att Ale kommun inte är berörd av planförslaget på ett sådant sätt att den har  rätt att överklaga antagandebeslutet.”

Länsstyrelsens avslag av klagomålen kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Föregående

Liseberg grävs upp - och sedan?

Nästa

Vad tycker du?