Klicka på grafiken för att förstora den! Grafik: Björn Gustafsson Källa: Järnvägsplanen
Klicka på grafiken för att förstora den!                       Grafik: Björn Gustafsson Källa: Järnvägsplanen

Hur går det med Liseberg, när västlänksbygget ödelägger nöjesparkens ädlaste delar? Lugnande besked kommer då och då. Senast i ett yttrande från Göteborgs kommun, där Trafikverket förväntas återskapa den fina kulturmiljön sedan man först rivit ner den.

Riv och bygg upp: Det låter enkelt. I själva verket är det ett jätteprojekt, som grafiken här ovanför kan ge en viss uppfattning om. Illustrationen bygger på den nyligen offentliggjorda järnvägsplanen.

Vem ska betala? Trafikverket åtar sig att bekosta återställande av byggnaderna till deras nuvarande utformning. Om Liseberg vill utveckla/förbättra någonting får de betala själva. Och hur blir det med ersättning för publikbortfall? Oklart.

Så här skriver kommunen till Trafikverket:

”Liseberg, med kvarvarande strukturer och äldre bebyggelse, utgör tillsammans med Renströmsparken ett viktigt spår efter Jubileumsutställningen 1923. Här finns också äldre bevarade karaktärsdrag och bebyggelse från landeriet Liseberg från slutet av 1700-talet. Delar av den mest ursprungliga delen i norra delen av Liseberg kommer att påverkas genom schaktning avseende uppvuxna träd, strukturer vid Spegeldammen och bevarad bebyggelse. Vissa byggnader kommer att tas ned.
Återställande bör även omfatta att Huvudrestaurangens fasad mot Spegeldammen återuppförs samt att miljön kring Spegeldammen återskapas. Uppvuxna träd behöver bevaras och träd skyddas. Det behövs en handlingsplan för hur kulturmiljön ska tas omhand, hur skador i första hand ska minimeras och i andra hand hur förluster kompenseras.”

Det framgår alltså att någon handlingsplan ännu inte finns.

Lisebergschefen Andreas Andersen skrev till Trafikverket 30 januari:

”Liseberg har förståelse för vikten av Västlänken … men vill samtidigt påtala vår oro för de ingripande konsekvenser och den påverkan som drabbar Lisebergs verksamhet under och efter byggtiden. Liseberg önskar därför att de planerade ingreppen kommer att utföras med minsta möjliga påverkan på Lisebergs verksamhet.”

Helt lugna är de alltså inte på Liseberg. Så här blir konsekvenserna av Västlänken i första hand:
• Lisebergshallen med sport- och evenemangslokaler rivs
• Huvudrestaurangen ”Stjärnornas krog” med plats för 400 rivs
• Restaurang ”The Green Room” med plats för 100 rivs
• Gästservice och biljettförsäljning vid huvudentrén, toalett och garderob försvinner
• Byggnaden Kaskaden med bland annat kontor och artistloger rivs

Föregående

Kommunstyrelsen säger ja till Västlänken - utan att veta vad den kostar

Nästa

Klagomål på nya låga bron tillbakavisas