Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om att få utforma Sahlgrenska Life har utsetts.

Efter en fyra dagar lång sittning enades den brett sammansatta juryn om att välja konstellationen Sweco och Arkitema Architects förslag för utformningen av Sahlgrenskas framtidssatsning.

− Det var sannerligen inte lätt. Vi hade flera utmärkta förslag att slutgiltigt ta ställning till, deklarerar Niclas Malmeling, arkitekt på Västfastigheter, Västra Götalandsregionens eget fastighetsbolag, och fortsätter:

− Men ännu återstår en lång, känslig process innan spaden kan sättas i jorden. Nybygget skall tillfredsställa många olika behov. Det finns många parter som fullt förståeligt vill ha ett ord med i laget: Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Folktandvården samt sist men inte minst Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det blir många viljor och ambitioner som skall samsas i ett och samma projekt.

Byggstart tidigast 2019

Byggstarten är preliminärt satt till 2019. Om allt går som på räls kan de första inflyttningarna möjligen ske 2021.

− Men säkrast är det nog att inte vänta sig en första inflyttning förrän tidigast 2022. Det är många processer som måste genomföras innan vi ens kan börja upphandlingen av själva byggentreprenaden, kommenterar Niclas Malmeling.

Ännu har politikerna i Västra Götalandsregionen inte haft tillfälle att diskutera projektet närmare. Investeringsvolymen har av Business Region Göteborg beräknats landa på drygt tre miljarder kronor i dagens penningvärde, som Spanaren tidigare skrivit om, för de cirka 90 000 kvadratmeter nya utrymmen projektet omfattar samt rivningar och markberedning

Inga rivningstillstånd

Inte heller finns det ännu några ansökningar om rivningstillstånd inlämnade till kommunen. Den vinnande konstellationens förslag innebär att dels gamla ortopeden på Medicinarberget måste rivas, dels den nuvarande byggnaden för öron-näsa-hals, dels för det tredje Sahlgrenskas gamla huvudentré i Per Dubbshuset.

− Kommunen har tidigare förklarat att Per Dubbshuset har bevarandestatus, så det blir en delikat uppgift att ta itu med, förklarar Niclas Malmeling. Huset är inte K-märkt, men vi måste nu övertyga kommunpolitikerna och tjänstemännen om att det gamla kanske måste få vika för det nya. Över huvud taget blir det återstående arbetet fram till byggstart en känslig navigation med demokratiska förtecken.

Arkitektoniska kvaliteter

− Vinnarförslaget har arkitektoniska kvaliteter och ger en tydlig och igenkännbar identitet för ett världsledande center för forskning, vård och utbildning, deklarerade juryns ordförande Arve Nyhus belåtet när det vinnande förslaget äntligen offentliggjordes.

Det nya sjukhuskomplexet – som består av en bred 10-våningsbyggnad söder om Per Dubbsgatan, en 21 våningar hög skyskrapa på Medicinarberget på andra sidan samt en tre våningar hög förbindelselänk mellan de två andra byggnaderna – skall som det är tänkt erbjuda moderna, specialutrustade lokaler för vård, forskning och utbildning i världsklass. På så sätt integreras universitetets verksamhet på Medicinarberget elegant med Sahlgrenska sjukhusets behov av nya vårdlokaler och laboratorier bland annat.

Arkitekttävlingen utlystes av Västfastigheter och Vitartes för prekvalifikation 22 maj förra året och tävlingen mellan de godkända har pågått sedan 30 oktober.

I detaljplanearbetet är det meningen att allmänheten skall få delta med synpunkter i en samrådsprocess. Arkitekttävlingen utgjorde en del av den omfattande upphandlingsprocessen som sker enligt LOU förstås.

Föregående

EXTRA: Nej till "Med handväskan som vapen" också i Varberg

Nästa

Ale förlorade striden om nya Hisingsbron