Skandalerna kring Göteborgs Spårvägar tycks aldrig ta slut.

En visselblåsare har tipsat om organiserade stölder av metallskrot – stölder som genomförts av tre chefer och underlydande på spårvägen. De värdefulla metallerna ska enligt tipsaren ha sålts på svarta marknader under flera år.

Tipset kom in till visselblåsarenheten före jul.

Enligt tipset ska tre chefer på en avdelning inom spårvägen ha haft ”svarta affärer med företagets och kunders produkter”.

”Under dessa år har hundratals kilo metaller sålts via en vän till gruppchefen. Skrotet har varit rester av varor och produkter som företagets kunder betalt för, som skulle återvinnas efter användning. Dessa tre personer har givit order neråt till sina anställda att samla ihop värdefulla metaller, på en specifik plats . . .  Detta har vid senare tillfälle gått till försäljning på svarta marknaden via vännen för att undkomma granskning av pengarna. Dessa pengar har vid senare tillfälle, tillfallit gruppchefen som disponerat ut en del på övriga två personer och en liten del på övriga anställda… Det har bekostat fester, mat och annat de vill köpa in utanför reglerna”, enligt tipset.

Enhetschefen och gruppchefen sägs också ha låtit anställda disponera företagets inhyrda bilar, verktyg och arbetsmateriel på fritiden. De ska också ha utlovat och tillsatt tjänster till sina egna vänner utan möjlighet för andra att söka dem.

En av de utpekade cheferna har för övrigt för ett par år sedan dömts för stöld från en avfallsanläggning.

Anklagelserna är allvarliga, skriver Stadsledningskontorets visselblåsarfunktion som haft kontakt med bolagets ledning.

De inledande utredningsåtgärderna kunde ”varken bekräfta eller dementera uppgifterna i tipset”. En grundligare utredning begärdes därför från spårvägens ledning.

Av spårvägens egen utredning framgår att utredningen bestått av frågor till de utpekade cheferna.

Inget att bråka om?

Under måndagen lämnades spårvägens ledning in rapporten till Stadsledningskontorets visselblåsarenhet. Rapporten är underskriven av spårvägens VD Nils-Gunnar Erntsson. Han bekräftar att skrot sålts och gått till en ”kaffekassa” men tycker inte att det är något att bråka om.

Så här skriver han:

”Inom Göteborgs Spårvägar har det genomförts kompletterande efterforskningar kring vad som hävdas i tipset, samt både enskilda och gemensamma samtal med utpekade chefer.
Efter dessa genomgångar har framkommit att det inom Trafikantservice tidigare har funnits en så kallad ’kaffekassa’ för inkomster från skrotförsäljning (metaller). Denna kassa har tillförts intäkter från skrotförsäljning 1 – 2 gånger per år, uppskattningsvis maximalt 3 000 – 6 000 kronor per år. Numera tillhandahåller bolaget fritt kaffe för sina medarbetare varför behovet har upphört. Det har också säkerställts vid samtalen att framtida skrotförsäljning är en intäkt för bolaget.
Personlig vinning för någon av de utpekade medarbetarna från skrotförsäljning inom Trafikantservice har inte kunnat styrkas. Det har inte heller framkommit att det skett avsteg från bolagets rekryteringsprocess vid tillsättning av medarbetare eller att medarbetare fritt kunnat disponera företagets inhyrda bilar.
Med dessa bedömningar och utifrån det underlag som framkommit är ärendet tills vidare avslutat inom Göteborgs Spårvägar. Ärendet återlämnas därmed till visselblåsarfunktionen för eventuell fortsatt hantering.”

Gissningsvis kommer visselblåsarfunktionen att ha en eller annan kompletterande fråga innan ärendet avskrivs.

Läs också:

Ledningen ansvarig för korruptionskulturen på Göteborgs Spårvägar

Nya anklagelser om oegentligheter inom Göteborgs spårvägar

Skandalen på Göteborgs spårvägar: Chef anställde och gynnade söner och kusiner

Göteborgs Spårvägar rensar upp i en djungel av oegentligheter

Föregående

VG-regionen byter namn - blir Region VG för 2,4 miljoner per år

Nästa

Strejken avblåst - hamnarbetarna får avtal efter 47 år