VG-regionen skall byta namn. Bytet föreslås ske 1 januari 2021, om knappt två år alltså.

Det nya namnet blir Region Västra Götaland.

Ingen revolution således men namnbytet beräknas ändå kosta cirka 2,4 miljoner årligen 2021-2025.

Namnbytet har föreslagits av den så kallade Indelningskommittén, en statlig offentlig utredning, som kommit fram till en ny namnstandard i samband med att Sveriges landsting försvinner för att bli regioner.

– Vi lever i konkurrens om arbetskraft och är i dag otydliga som organisation. Vi skall vara en öppen och tydlig organisation som finns till för våra invånare, deklarerade kommunikationsdirektör Erik Lagersten i ett pressmeddelande på tisdagen.

VG-regionen har 20 år på nacken

Från 2019 har alla landsting det regionala utvecklingsuppdraget, något som Västra Götalandsregionen haft sedan starten 1999. Utöver ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur ansvarar en region också för en hållbar utveckling i länet, med bland annat stöd till innovation och företagande och planer för miljö och infrastruktur.

När alla Sveriges landsting övergår till regioner föreslår Indelningskommittén en namnstandard där ordet Region kommer först. Därför har regionstyrelsen nu beslutat att Västra Götalandsregionen kan byta namn till Region Västra Götaland med start i januari 2021. Detta går då i linje med till exempel Region Skåne och nu även Region Stockholm. Slutligt beslut tas av regionfullmäktige 9 april.

Många nya gränssnitt

Namnbytet kommer att påverka många gränssnitt mot omvärlden, allt från webbsidor och kuvert till textilier på sjukhusen. I huvudsak skall namnbytet ske genom naturligt utbyte vid exempelvis nyinköp.

De kostnader som tillkommer gäller framför allt skyltar som skall bytas restriktivt till en kostnad av 2,4 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025. Kostnaderna finansieras av centrala medel och kommer inte att belasta enskilda förvaltningar och bolag.

Parallellt föreslås regionfullmäktige att besluta om en ny identitets- och varumärkespolicy för organisationen, som bland annat definierar en gemensam organisationskultur och ett löfte till skattebetalarna.

Föregående

Rektor får själv betala "studieresa" till fredagsfinal i Idol

Nästa

Inkomster från spårvägens skrotförsäljning gick till "kaffekassa"