Förra hösten reste tre elevassistenter från Önneredsskolan till Stockholm för att se en fredagsfinal i tv-programmet Idol – och heja på en kollega som var med i programmet.

Resan skedde på arbetstid och kostnaderna för tågresa och hotellrum – 9 139 kronor – betalades av skolan.

Det kallades studieresa.

Och visst försökte rektorn, som godkänt resan, att hitta ett alibi i form av något att studera på vägen. Till exempel ett besök på en Stockholmsskola.

Det gick dock inte att ordna med så kort varsel.

En visselblåsare slog larm.

I utredningen, där rektorn tar på sig det fulla ansvaret för arrangemanget, klandras rektorn.

”Det rekommenderas att rektor varslas om varning för vårdslös hantering av skolans medel samt bristande rutiner och kontroll av frånvaro och arbetstid.

Att rektor, blir återbetalningsskyldig enligt skadeståndslagen för kostnaderna kopplat till resan som helt saknar koppling till arbetet… 

Arbetsgivaren rekommenderas att genomföra en utredning kring frånvarohanteringen i Önneredsskolan 7-9. Utredningen behöver också innehålla granskning av hur komptid inarbetas och redovisas”, skriver Cecilia Silverbo, HR-specialist på Grundskoleförvaltningen som utrett visselblåsartipset.

Föregående

Inga fler vräkningar när inkomstkravet slopades

Nästa

VG-regionen byter namn - blir Region VG för 2,4 miljoner per år