”Det trafiksätts farliga spårvagnar i Göteborg”, påstår en visselblåsare när flera nya anklagelser om oegentligheter nu riktas mot Göteborgs spårvägar.

Efter tidigare visselblåsartips har tre chefer omplacerats.

Det kan bli fler.

Sedan ett år tillbaka har tips om oegentligheter, fusk, jäv, mobbning och vänskapskorruption på spårvägen haglat.

I början av oktober har ytterligare sex tips kommit in till kommunen.

En visselblåsare uppger att en ansvarig chef ”avsiktligt brutit mot säkerheten” vilket medför att ”trafikfarliga spårvagnar körs på Göteborgs gator varje dag”.

Ett annan tipsare anklagar den för säkerheten ansvarige chefen för kompistillsättningar – utan att kompisarna varit meriterade för jobben. ”M…  och A… har blivit bra kompis med F… Det är känt på hela spårvägen”, hävdar tipsaren.

En chef på en annan avdelning anklagas för att ha anställt en kompis på ett jobb som inte annonserats ut.

Två ansvariga chefer sägs ha ”mörkat” en allvarlig händelse i verkstaden. Skälet till att de mörkat uppges vara att en son till en av cheferna var i verkstaden (och fick föras till sjukhus) utan handledare på plats. ”NN har ingen teknisk utbildning, det finns ingen introduktion av någon handledare till NN. Trots det var han med vid farliga moment på arbetsplatsen. En olycka skedde och NN kördes till sjukhus ”, skriver tipsaren.

Visselblåsarenheten rekommenderar kommunen att tipsen utreds av bolaget på en högre chefsnivå.

 Tidigare utredningar visar hur missförhållandena inom Göteborgs spårvägar lever i årtioende efter årtioende. Som med restaurangen vid Kvillegaraget, som enligt en tipsare ”är allmänt känd av alla som arbetar på Göteborgs spårvägar” och ”hanterar svarta pengar” för stora belopp.

Visselblåsarenheten har bekräftat att tipset stämmer.

”- – – Restaurangen har enligt uppgift funnits från cirka 1980. Restaurangen är primärt till för de som arbetar i byggnaden även om besökare tillåts genomföra inköp. Tidigare har det varit större kommers i restaurangen då externa gäster var välkomna. Detta skall ha begränsats, oklart när.”, skriver utredarna.
”Restaurangen hanteras av en person anställd på Göteborgs Spårvägar. Primära arbetssysslor är enligt uppgift att driva restaurangen. Serveringen finansieras av en kontantkassa där inköp per vecka sker med cirka 15 000 kr enligt ansvarig chef. Serveringen tillämpar självkostnadspris. Det är oklart hur de 15 000 kr initialt inkom men en uppgift gör gällande att det var personalen som vid start bidrog med egna medel. Oklart hur mycket.
Vid besök var Restaurangen sommarstängd men vi noterade en prislista för lättare förtäring, fika och dryck samt ett erbjudande om lunch. …  Vi noterar också att det finns ca 30 sittplatser i direkt anslutning till restaurangen.
GS har haft en intern diskussion huruvida restaurangen skulle omfattas av lag om kassaregister men kom då fram till att försäljningen är till självkostnadspris och omfattas således inte av denna lag. Enligt uppgift har inte heller någon bokföring upprättats.”

Visselblåsarenheten ställde också en rad frågor som Göteborgs spårvägar ännu inte besvarat:

”. . . är detta en del av GS eller är detta att betrakta som någon form av uthyrning till extern part? Är GS redovisningsskyldiga för denna verksamhet? Är GS ansvariga för att man erlägger skatt och moms i verksamheten? Finns tillstånd hos kommunen för att bedriva restaurang i dessa lokaler? Uppkommer en skattepliktig förmån för de som gör inköp i denna restaurang? Är GS kostnader för personal som sägs arbeta i denna verksamhet inkluderade i den självkostnad som sägs tillämpas?”

Läs tidigare artikel här!

Föregående

Rörd broder inviger utställning om Mikael Ljungberg

Nästa

Stor konstrunda för första gången i östra Göteborg