I mitten av augusti redovisade den tidigare konkursmässiga tidningskoncernen Stampen, med flaggskeppet Göteborgs-Posten, en vinst på 37 miljoner.   

– Det känns bra att kunna redovisa ett positivt resultat för halvåret och att vi uppnått en efterlängtad finansiell stabilitet. Våra verksamheter har kunnat återhämta sig och fått möjlighet att fokusera på affären och att anpassa sig till en allt mer digital tillvaro, sa Martin Alsander, Stampengruppens koncernchef, i en kommentar.

Men hur stabil är Stampens ekonomi?

Koncernen redovisar ett fortsatt annonstapp i de tryckta tidningarna på 16 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt sägs att annonsintäkterna för digitala medier ökat med 21 procent. Räknat på föregående års annonsintäkter och uppräknat till helår skulle det innebära att inkomsttapp på omkring 70 miljoner kronor eller 13 procent.

Martin Alsander nämner problemet, utan att ange några siffror och med en sedvanligt optimistisk slutkläm:

”Den stora utmaningen för branschen är fortsatt tappet i annonsintäkter i papperstidningarna. Men upplagorna har varit mer stabila än på länge och vi ser att nya digitala läsarintäkter kommer att bidra positivt till medieverksamhetens intäkter framöver. ”

Redan krisåret 2016 redovisade Stampen vinst med hjälp av ackordet som innebar en intäkt på 683 miljoner – alltså pengar som fordringsägare, skattebetalare, frilansare och tidigare anställda tvingades avstå ifrån. Stampen behövde bara betala 250 miljoner i ackordslikvid – pengar som betalats ut i början av året.

För att få in pengar och betala av på banklånen såldes också lönsamma delar av koncernen med förlust. Försäljningar har fortsatt i år.

På så sätt har skuldberget minskats från 861 till 247 miljoner.

I samband med rekonstruktionen satte (nya) ägare in 81 miljoner kronor. För de pengarna fick de 40 procent av ägandet, vilket innebar att prislappen för hela koncernen sattes till 202,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med de 1,8 miljarder som Stampen med flera betalade för Centerpress tidningar 2005.

LÄS TIDIGARE ARTIKLAR:

Göteborgs-Posten nära konkurs – staten betalar de anställdas löner

Frilansare skriver öppet brev till Peter Hjörne – som svarar

Göteborgs-Posten behövs – sätt Stampen i konkurs!

Peter Hjörne störste enskilde fordringsägare i krisande Stampen

Stampen-ackordet: Stor bitterhet bland drabbade GP-anställda

 

Föregående

Om Geråshallen stängs blir brottarna hemlösa

Nästa

Svårt få lägenhet hos Higab