Tidningsägaren Peter Hjörne har fått kritik för att under några år ha plockat ut 78 miljoner ur den konkursmässiga koncernen Stampen och levt lyxliv för pengarna.

När bouppteckningen inför ackordsförhandlingarna nu är offentlig visar det sig att han också är den privatperson som har den största  oprioriterade fordran. Över 25 miljoner av hans privata pengar har fastnat i Stampen Local Media.

De pengarna vittnar om en naiv eller desperat optimism om att tidningarna skulle ha kunnat räddas utan ackord eller konkurs med hjälp av vad som i sammanhanget måste betecknas som småpengar.

Klicka på grafiken för att förstora den
Klicka på grafiken för att förstora den

Nu står hoppet till utomstående investerare som ska vara villiga att satsa pengar för att betala ackordsuppgörelsen – en uppgörelse som skulle ge Hjörne tillbaks en fjärdedel av  de 25 miljonerna – och en fortsatt ägarandel vars storlek beror på de potentiella investerarnas välvilja.

”Förhandlingar pågår”, säger koncernens vd Martin Alsander om möjligheten att nya finansiärer går in med pengar.

Billigare efter konkurs

Men varför gå in med pengar för att betala gamla skulder? En hugad spekulant måste räkna på om det inte skulle bli billigare att ta över tidningarna efter en konkurs, kanske dela upp koncernen, och slippa betala ackordet.

Fördelarna med en konkurs är att nya ägare slipper de gamla skulderna. De behöver inte  heller betala tillbaks över 200 miljoner som skattebetalarna gett ut i lönegaranti och de blir av med den gamla ekonomi- och redaktionsledningen som kört koncernen ekonomiskt och journalistiskt (genom att banta redaktionerna och satsa på ”20-artiklar-om-dagen-journalistik”) i botten.

De reala tillgångarna (fastigheter, tryckpressar etc)  i koncernen är närmast obefintliga. Det mesta har sålts ut långt innan betalningarna ställdes in. Den senaste stora affären gällde OTW som köptes för 300 miljoner och nu sålts för en okänd summa för att betala banklån.

Ackordsbouppteckningarna, som utgår från bolagens bouppteckningarna den 31 maj 2016,  är en dyster läsning. Tillgångarna i bolagen uppskattas till de värden de kan ha vid en eventuell konkurs.

Två av bolagen i korthet:

Moderbolaget Stampen:

Tillgångar: 191 miljoner (i bokföringen:  3 051 miljoner)

Skulder: 2 689 miljoner (bokfört till ungefär samma summa)

Brist: 2 496 miljoner (bokfört ett plus på 364 miljoner)

I koncernbolagets bokföring  värderas andelarna i dotterbolagen tidigare till 1,3 miljarder. I bouppteckningen tas de upp till ett värde av 0 kronor. Fordringarna hos koncernföretag upptogs i bokföringen till 731 miljoner. Nu till 25 miljoner. Skulderna är dock desamma. Främst till bankkonsortiet (384 miljoner) och företag inom koncernen som Stampen Local Media (613 miljoner).

”Värdet på aktierna och fordringarna på dotterbolagen kan dock bli väsentligt högre för det fall endast Stampen AB försätts i konkurs men då bankkonsortiet har säkerhet i flertalet aktier och reverser så har detta inte någon avgörande betydelse för oprioriterade fordringsägare”, skriver rekonstruktören, advokat Christian Andersch.

Stampen Local Media (Göteborgs-Posten med flera tidningar):

Tillgångar: 134 miljoner (tidigare bokfört till 1 143 miljoner)

Skulder:    1  142 miljoner (bokfört till 1 089 miljoner)

Brist: 1 008 miljoner (bokfört + 54 miljoner)

Framför allt är det alltså andelar i intressebolag och fordringar på koncernföretag som skrivits ned med hundratals miljoner i ackordsbouppteckningen. Bara för att betala ut det utlovade ackordet på 25 procent av fordringarna krävs en insats på närmare en kvarts miljard.

Det är i Stampen Local Media som Peter Hjörnes oprioriterade fordran på 25 433 000 kronor återfinns.

Han är dock inte den ende som förlorar pengar i samband med ett ackord (eller än mer i en konkurs). Liksom frilansarna kommer en lång rad tidigare medarbetare, som under de senaste åren lämnat företaget under löfte om ett avgångsvederlag,  inte att få de utlovade pengarna.

Tillsammans har tidigare anställda i Stampen Local Media prioriterade fordringar på 3,3 miljoner. Oprioriterade fordringar uppgår till 7,8 miljoner. De prioriterade fordringarna motsvarar avtalsenlig uppsägningslön. De oprioriterade motsvarar det avgångsvederlag som skulle ha betalats ut därutöver.

Några enskilda tidigare medarbetare förlorar hundratusentals kronor.

Det gäller också andra koncernföretag. I exempelvis V-TAB finns oprioriterade skulder till tidigare medarbetare på 10,3 miljoner.

Var finns investerare?

Snart måste Peter Hjörne och Martin Alsander plocka fram de investerare som är villiga att satsa pengar i Stampen. Avgörandet närmar sig.

Om ackordet lyckas eller om det istället blir konkurs kan avgöras sista veckan i september då Göteborgs tingsrätt kallat till förhandlingar om offentligt ackord med början för moderbolaget Stampen AB klockan 10.00 måndagen den 26 september, följt av Stampen Local Media en timme senare.

Läs också:

Göteborgs-Posten behövs – sätt Stampen i konkurs

Så ägs Stampen

Föregående

Mycket ont om lämpliga tidningsägare

Nästa

FAKTA: Så ägs Stampen