En förkrossande majoritet av SML:s (Stampen Local Media) fordringsägare säger ja till en ackordsuppgörelse.

Men det var det lilla fåtal som säger nej som lät höra sina röster i tingsrätten på måndagen. Och de gav uttryck för stor ilska, förbittring och frustration.

– Vi har blivit blåsta, sade Dag Fransson som jobbat i 32 år på Göteborgs-Posten.

– Aldrig trodde jag att min 23-åriga anställning på GP skulle sluta i tingsrätten, utbrast Carina Tolge-Blidh.

Tidigare i år träffade Dag, Carina och 14 andra ett avtal med företaget om att avsluta anställningen i förtid.

– Vi har alltså inte blivit uppsagda utan kommit överens med arbetsgivaren om att stiga åt sidan och ge dem möjlighet att anställa yngre medarbetare.

Olika uppgörelser

Uppgörelsen skilde sig från person till person och belades med tystnadsplikt.

Stampens skuld till Dag Fransson är i dag 221 000 kronor men det finns betydligt värre exempel.

Skulden totalt till de 21 enskilda individer som i går röstade nej till ackordet ligger på cirka 2,9 miljoner kronor.

I det stora hela är det beloppet en droppe i havet.

SML har skulder på sammanlagt 1.142 miljoner. Moderbolaget Stampen kan redovisa ett underskott på 2 496 miljoner.

Spanaren har redan berättat att huvudägaren Peter Hjörne är den enskilt störste fordringsägaren. Hjörnes krav på sig själv, så att säga, uppgår till 25 433 000 kronor.

Flera av de anställda som känner sig lurade har tagit hjälp av LO TCO Rättsskydd.

Sannolikt kommer beslutet i tingsrätten av överklagas.

– Tyvärr tror jag utsikterna att få rätt i högre instans är små, kommenterar Journalistförbundets jurist Katarina Dahlskog.

SKULDFAKTA

Om ackordsuppgörelsen vinner laga kraft innebär det att 75 procent av Stampens skulder skrivs av.

Det flesta av flera hundra fordringsägare har krav som ligger under 10 000 kronor och de kommer att få ut hela beloppet.

De vars krav överstiger 10 000 kronor kommer att få 25 procent av det överskjutande beloppet.

För huvudägaren Peter Hjörne betyder det att han får nöja sig med drygt sex miljoner kronor istället för 25 miljoner.

Den största förloraren är emellertid svenska folket genom Skatteverket som gått med på att 500-miljonerskulden skrivs ner till 25 procent.

Föregående

Götheborgske spionen - granskare som överlevt

Nästa

VG-regionen misstänks för felaktig upphandling