Konkurrensverket misstänker att Västra Götalandsregionen har gjort en felaktig upphandling av journalhanteringstjänster och vänder sig till Förvaltningsrätten i Göteborg med krav på att regionen döms att betala 450 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Journalhanteringstjänster handlar om utskrift av det som läkare efter undersökningar dikterar till patientjournalerna.

Det var i oktober 2015 som VG-regionen träffade avtal med ett bemanningsföretag om journalhanteringstjänster. Avtalet skulle gälla ett år och förlängas automatiskt om ingen av parterna sade upp det.

Ingen utannonsering

Regionen bedömde då, att avtalet skulle komma att underskrida gränsen för direktupphandling (cirka 505 000 kronor) och kontraktet annonserades därför inte ut enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Eftersom ersättning skulle utbetalas per avropat uppdrag kunde värdet av kontraktet inte bedömas i förväg, enligt Konkurrensverkets granskning. Den visar också, att VG-regionen redan i december 2015 måste ha insett, att det samlade värdet av avropen skulle komma att överstiga övre gränsen för direktupphandling.

Ändå fortsatte regionen att köra vidare med det träffade direktavtalet med hänvisning till att patientsäkerheten skulle kunna äventyras. Enbart under perioden oktober 2015 till juli 2016 avropades tjänster till ett sammanlagt värde av 2,3 miljoner kronor.

VG-regionen har ännu inte annonserat ut någon ny upphandling av de aktuella tjänsterna.

Noggrann bedömning krävs

− Det är viktigt att upphandlande myndigheter gör en noggrann och realistisk bedömning av avtalsvärdet innan man beslutar sig för att för att ingå ett avtal utan föregående annonsering, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger i en kommentar till stämningen.

Hon fortsätter:

− Om det under avtalets löptid skulle visa sig, att det direktupphandlade avtalet överstiger direktupphandlingsgränsen, trots att myndigheten inte hade räknat med det, är det viktigt, att myndigheten utan dröjsmål inleder ett nytt annonserat upphandlingsförfarande.

Konkurrensverket vänder sig därför nu till Förvaltningsrätten i Göteborg med krav på att Västra Götalandsregionen döms att betala 450 000 kronor i böter eller upphandlingsskadeavgift.

 

Föregående

Stampen-ackordet: Stor bitterhet bland drabbade GP-anställda

Nästa

Blodfull Bokmässa