Tisdagen var en betecknande dag för den kris som Sveriges medieföretag hamnat i.
Först meddelar Sveriges Radio att man behöver spara uppemot 250 miljoner kronor – årligen.
Senare meddelar Stampen Medias VD Johan Hansson att koncernen lägger varsel som innebär att 100 tjänster kommer att försvinna. Det är en nedskärning med ungefär 20 procent av antalet totala tjänster.
– Vi tittar förstås på att kunna minska tryck- och distributionskostnader, men i en sådan dramatisk nedgång som vi just nu ser är det lönekostnaderna som utgör den största kostnadsvolymen. Och då måste vi minska personalstyrkan, har Stampens VD Johan Hansson sagt i några intervjuer.

Den främsta orsaken till Stampens – och andra traditionella mediers – kris är att annonsmarknaden i tryckta medier har störtdykt. Där man tidigare kunnat ta ganska bra betalt för annonsplats finns inte längre någon som vill annonsera. Den digitala annonsmarknaden har också gått tillbaka, men i en betydligt mindre omfattning.
Problemet för Stampen – och övriga privata mediekoncerner – är att den digitala annonseringen ger lägre volymmässiga intäkter än vad annonser i tryckta produkter traditionellt stått för.

Allt färre vill köpa dyra papperstidningar
Lägg därtill att de som vill prenumerera på papperstidning blir allt färre, bland annat som en följd av kraftigt höjda priser, jämfört med att t ex få papperstidningen som e-tidning i läsplatta eller smart telefon.
Detta i sin tur medför att mediakoncernerna ser över lönsamheten i att dela ut papperstidningar.

Tidningarna bärs inte ut – då hoppar prenumeranter av
När det gäller Stampen har en rad beslut fattats som innebär att papperstidningen inte längre bärs ut i glest befolkade områden. Eftersom det är en högst olönsam affär. Och då säger prenumeranterna upp sitt avtal, eftersom de inte vill läsa papperstidningen på något annat sätt – än just på papper.

Strömstads Tidning kan endast fås som e-tidning
Exempel på ovanstående är att Strömstads Tidning från första oktober inte längre kommer att finnas tillgänglig som papperstidning, utan enbart som e-tdining, på läsplatta eller i mobil, tre dagar i veckan. Bohusläningen kommer ut tre dagar i pappersform, i de områden där det inte är för dyrt att dela ut den.. Övriga tre dagar endast som e-tidning. Detta också från första oktober.

Annonsörerna sviker – väljer andra medier
Men det är en totalt vikande annonsmarknad som varit den främsta anledningen till att Stampen nu drar väldigt hårt i alla bromsar som finns.
– Det har fullständigt rasat under senaste kvartalet. De siffror som vi ser just nu har vi inte sett på många år. Ofta är annonsmarknaden tidigt ute, för det första företagen drar in på är marknadsföringen. Så det är klart att när vi ser de här stora tappen kan man ha en viss oro för hur ekonomin kommer att utveckla sig framåt, säger Johan Hansson till egna tidningen Göteborgs-Posten.
Samtidigt visar såväl Facebook som Google upp ökande annonsintäkter.

Annonsavdelningarna får bär en tung börda
Johan Hansson pekade, vid tisdagens informationsmöte, på att det är annonsavdelningarna som kommer att få bära en tung del av nedskärningarna. Men inga områden är fredade. Även redaktionerna kommer att behöva reduceras.
– Vi är i chock. Den här storleken av nedskärningar är betydligt större än vad jag fruktat, säger journalistklubbens ordförande Gabriella Mohoff till tidningen Journalisten.
100 tjänster motsvarar en besparing på ungefär 100 miljoner kronor, om man räknar med att varje tjänst innebär en kostnad på en miljon om året för företaget.

Två höga chefer har fått lämna
I förra veckan blev det officiellt att två höga chefer får lämna Stampen, när ledningsgruppen minskas för att spara pengar. Försäljningsdirektören Henrik Carlsson och affärsområdeschefen för lokala titlar Pontus Roos, fick gå.
Inte oväntat med tanke på vad Johan Hansson sagt om den den vikande annonsmarknaden.

Den digitala omställningen behöver accelereras
Omställningen mot en digital affärsmodell är något som Hansson pekar på som en nyckelfaktor för att vända trenden och ge de intäkter som behövs för att åter nå en ekonomi i balans och en positiv framtidsutveckling.
– Att print kommer att fortsätta falla det vet vi. Då är intäktsbenen vi har att stå på framåt digitala läsarintäkter och digitala annonsintäkter. Då måste vi lägga alla resurser vi kan på att göra den upplevelsen så bra som möjligt. Självklart i kombination med det som är viktigast av allt och det är vårt redaktionella innehåll, säger Hansson till GP.

Sveriges Radio behöver spara för att klara sin teknikskuld
När det gäller Sveriges Radios behov att spara kommenterar VD Cilla Benkö så här:
– Vi kommer att behöva göra hårdare prioriteringar både när det gäller innehåll och teknisk utveckling. Ett talande exempel är att vi behöver avsätta betydande resurser för att utveckla ett helt nytt radioproduktionssystem. Efter 2027 kommer det inte längre att gå att köpa reservdelar till alla våra kontrollbord vilket gör att det inte är möjligt att skjuta på detta utvecklingsarbete.
– Vi måste också fortsätta utveckla våra egna digitala plattformar, exempelvis SR Play. Just nu ser vi också över andra satsningar för att se om det finns några som ännu inte är påbörjade och som vi kan pausa.

Stampens tidningar:
Alingsåskuriren
Alingsås Tidning
Bohusläningen
Göteborgs-Posten
Hallands Nyheter
Hallandsposten
Härryda-Posten
Kungsbacka-Posten
Kungälvs-Posten
Lerums Tidning
Mark-Posten
Melleruds Nyheter
Mölndals-Posten
Nya Varbergsposten
Partille Tidning
Strömstads Tidning
ST Tidningen
TTELA

Föregående

Tvåårigt projekt ska göra det lättare för cyklister på tågen

Nästa

Keramik-konst på högsta nivå med Marc Dagorn på Lerverk