Cykel och tåg hör ihop.
Anser särskilt de pendlare som vill kunna med sig cykeln på tåget.
Det är emellertid inte alltid så lätt att få med sig tvåhjulingen på den spårbundna resan.
Det vill Västtrafik nu ändra på. Och testar nya lösningar för att ge cykeln en tydligare plats ombord.

Resenärer kan idag ta med sig cykeln gratis på Västtågen. Men antalet platser är begränsat och det är många som ska samsas om samma yta. Det är också otydligt vem som har företräde och var och hur man ska ställa sin cykel.
– Vi kan se att det finns en stor osäkerhet kring hur man reser med cykel ombord på tåg. Den här otydligheten leder till onödigt skav ombord, säger Karin Ryberg, projektledare för hållbar mobilitet på Västtrafik

Nya cykelställ att parkera i ombord
För att göra det enklare att kombinera cykel med kollektivtrafik ska Västtrafik under kommande 18 månader testa flera olika lösningar. Redan nu i höst testas en ny lösning ombord på fyra tåg.
På de aktuella tågen kommer utsidan på vagnar som har plats för cykel att vara gröna. Dekaler med tydliga instruktioner på golv och väggar ska hjälpa resenärerna att hitta rätt.
Nya cykelställ gör det också enklare att parkera cykeln under resan. För att skapa mer plats har stolar tagits bort och barnvagnar får en egen del av vagnen.

Första testfasen på tre pendlarsträckor
Det första tåget med den nya lösningen började rulla under föregående vecka.. De övriga tre kommer ut på spåren veckorna därefter. Tågen som ingår i testet kommer främst att trafikera Göteborg-Kungsbacka, Göteborg-Älvängen och Göteborg-Alingsås.
– Det här är sträckor där vi har många pendlare som vill ha med sin cykel och där många hör av sig till kundtjänst med synpunkter, säger Karin Ryberg.

Test i två månader med löpande utvärdering
Testet pågår i två månader och utvärdering kommer att ske löpande. Både tågvärdar, cyklister och övriga resenärer kommer att få möjlighet att tycka till om de nya lösningarna.
– Det här är ett första steg. Vi hoppas att testet ska hjälpa oss och ge svar på hur vi kan bli ännu bättre, göra det tydligare och öka nöjdheten.
– Cyklingen är viktig för att öka det hållbara resandet och det finns många positiva effekter av att det är enkelt att kombinera olika sätt att resa på, säger Karin Ryberg.

Regionen står för finansieringen under två år
Testet är en del av ett pilotprojekt som under två år ska testa och utvärdera olika lösningar som gör det enklare för resenärer att kombinera resor med cykel och kollektivtrafik.
Målet är att öka det hållbara resandet.
Satsningen finansieras av Västra Götalandsregionen och projektleds av Västtrafik.

Föregående

Motståndarna till Västlänken fick inga svar av fullmäktiges ledamöter

Nästa

Medieföretagen blöder - hundratals tjänster i fara