Den senaste veckan har varit förödande för de som fortfarande anser att tågtunneln Västlänken är en lysande idé för Göteborg.
Till dem hör exempelvis de avhoppade politikerna Johan Nyhus (S) och Kia Andreasson (MP).
Men det finns säkert åtskilliga fler om man tittar efter i kulisserna.

Vad de 81 ledamöterna i nuvarande fullmäktige anser om avslöjandena av Trafikverkets felbedömningar beträffande kostnaderna och tidsåtgången för projektet är inte så lätt att avgöra.
Eftersom det under torsdagen var första sammanträdet för hösten i fullmäktige kollade Spanaren läget utanför Börsen där demonstrationer mot Västlänken nu pågått i åratal.

Ingen verkade ha tid, lust eller ork att diskutera
Hur som helst:
De flesta ledamöterna hade bråttom in till plenisalen och tycktes inte, med några få undantag, ha tid, lust eller ork att diskutera med demonstranterna om till exempel den kännbara ekonomiska smällen för bilismen i stan, som felräkningarna innebär.
Det är ju, som bekant, i första hand bilismen som skall bekosta pendeltågstrafiken i Västlänken.
Några politiker har redan varit snabba med att deklarera, att det kan bli tal om att höja högsta avgiften till 50 kronor per passage under kamerorna.

Fler protesterande än på mycket länge
Spanaren har inte hårdbevakat demonstrationerna mot Västlänken utanför Börsen i samband med fullmäktiges sammanträden, men vågar ändå påstå, att torsdagens manifestation var den mest besökta på mycket länge.
Ett 50-tal röststarka personer med ett 20-tal för rörelsen karaktäristiska gula paraplyer hade samlats i solskenet och den labra brisen.
Åskådarna fick se flera nyproducerade banderoller och nymålade plakat. Deltagarna skanderade taktfast gamla och nya paroller som ”Rädda Göteborg! Stoppa Västlänken!” och ”Västlänken ett haveri byggt på idioti!”

Stillsam kommendering för poliserna
Polismakten var också som vanligt representerad på Gustaf Adolfs torg, en patrull på tre tjänstgörande.
Lugn kommendering? undrade Spanaren hypotetiskt.
– Ja, som alltid, bekräftade sysslolöse polismannen Victor, som av säkerhetsskäl ändå inte ville uppge sitt efternamn.

Föregående

Klassisk jazz i Louisiana-stil runt Järntorget

Nästa

Tvåårigt projekt ska göra det lättare för cyklister på tågen