DEN 27 JUNI presenterade Mats Svegfors sitt förslag till nytt presstöd. Vi har tidigare skrivit om förslaget som i viss mån har diskuterats men här är delvis det färdiga förslaget.
Det nya blir att driftstödet avvecklas och ersätts av ett teknikneutralt redaktionsstöd med lokalt fokus,  men det stora problemet är stödets omfattning.
DEN TOTALA SUMMAN är 1 miljard. Men varför just denna summa?
Lokalt fokus är lite problematiskt då ju stora dagstidningskoncerner, typ Bonniers, Schibsted, Stampen med flera, har köpt upp lokala tidningar och de stora kommer att lägga beslag på cirka 70 procent av pengarna, Bonniers själva tar cirka 30 procent.
FRÅGN ÄR VAD som skall skilja de lokala tidningarna åt. Om vi kommer ihåg att när presstödet delades ut första gången 1965 så gick stödet via de politiska partierna till tidningar som samtliga uppgav partiband.
ANKNYTNINGEN TILL POLITIKEN försvinner i viss mån då ju också den nämnd som skall dela ut stödet inte skall innehålla några politiker. Om vi jämför summan med vad som delas ut till Sveriges Radio och Sveriges Television så är det över 8 miljarder som går dit. Då skall vi betänka att också radion har lokalt material och i viss mån TV.
DRIFTSSTÖDET AVVECKLAS och redaktionsstödet blir dominerande.
Allmänt redaktionsstöd skall maximalt få uppgå till 24 120 000 kronor per år och stödet blir teknikneutralt.
Krav på redaktionellt innehåll och periodicitet behålls.
DET INFÖRS ett demokrativillkor ”publicistisk verksamhet som står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket” skall uteslutas från stöd.
Hur det går ihop med yttrandefriheten är tveksamt. Dessutom ”det demokratiska styrelseskicket”, vilket är det?
Om man ser detta och att man tonar ner det politiska hur får vi då mångfald som det också talas om. Skall journalisterna stå för detta och inte tidningarna eller är det koncernerna?
STÖDET FÅR ETT TYDLIGARE fokus på nyhetsförmedling. Tyngdpunkten ska ligga på lokal och regional journalistik. Men en ”rännil” skall kunna gå till nyheter från nationen (annars skulle SvD bli utan stöd).
Tidskrifter får heller inget stöd utan denna fråga överlåts åt annan utredning. Dessutom sade Finansdepartementet nej till momsbefrielse till mångas besvikelse.
Föregående

Trummisen som revolutionerade underhållningen i radio

Nästa

Dubbel jubileums-fest med djur-disco i Slottsskogen