Fotbollsklubben Qviding har beviljats företagsrekonstruktion. Om fordringsägarna går med på ett ackord – att skriva ned sina krav – kan klubben undgå konkurs.

Klubbens ekonomi har aldrig återhämtat sig efter avslöjandet av fusket med kommunalt aktivitetsstöd och mångmiljonsatsningen på sportanläggningen Härlanda park.

Det framgår av klubbens ansökan om företagsrekonstruktion som lämnades in till tingsrätten den 21 juli.

Så här skriver klubbens ordförande Rikard Attling:

”Föreningen uppförde för några år sedan en stor sportanläggning i Östra Göteborg, Härlanda Park. Kostnaden för uppförande av anläggningen uppgick till cirka 37 000 000 kronor. Banken SEB finansierade delvis anläggningen. Kvarstående skuld avseende det lånet uppgår i dag till 6 643 298 kronor. Lånet är säkerställt med kommunal borgen. Klubben har som säkerhet för den kommunala borgensförbindelsen ’säkerhetsöverlåtit’ anläggningen Härlanda park till GOT Event AB. Härlanda park är uppförd på kommunal mark. Föreningen har ett arrendeavtal med Göteborgs Stad, Fastighetskontoret.

… Föreningen har också en försäljning av kläder … Föreningen upplåter Härlanda park mot betalning i samband med större idrottsvenemang så som Partille Cup, Gothia Cup…

I övrigt är Föreningens verksamhet beroende av stöd och bidrag från Göteborgs Stad, Svenska fotbollsförbundet och sponsorer…”

I fråga om orsaken till att klubben blivit konkursmässig skriver han:

”Under 2015 väcktes frågor kring om föreningen fått för stort aktivitetsstöd av Göteborgs Stad avseende ungdomsverksamhet. Följden blev att föreningen fick betala tillbaka avsevärda belopp till Göteborgs Stad. Också de löpande bidragen, som föreningen i sina driftsbudgetar räknat med kom givetvis också att minska. Detta har lett till en budget i obalans. … Föreningen tappade också sponsorer i samband med den negativa publicitet som ovanstående händelser orsakade.”

Förutom lånet från SEB för Härlanda park har föreningen en fullt utnyttjad checkkredit hos Handelsbanken på 400 000 kronor – en kredit som säkerställts av tidigare styrelseledamöter. Därtill skulder till privatpersoner på 1,6 miljoner och övriga skulder på två miljoner kronor. Alltså totalt cirka tio miljoner.

 

Tidigare artiklar om Qviding:

Fotbollsklubben Qviding nära konkurs’

Qviding tjänar miljon på flyktingbarnen

När fusket stoppades i Qviding halverades antalet deltagare

Visselblåsaren som avslöjade fusket i fotbollsklubben Qviding

Föregående

Postnord "en mardröm av stress och underbemanning"

Nästa

S lovar ingenting om ensamkommande ungdomar