Qvidings egna siffror avslöjar omfattningen av det fusk med aktivitetsbidrag som sannolikt pågått i tio år.

– Den största boven är Idrotts- och föreningsförvaltningen som låtit detta pågå, säger Patrik Kruse, visselblåsaren som förra året slog larm om fusket.  

Först till siffrorna:

Qviding fick aktivitetsbidrag på 298 717 kronor för första halvåret 2014. Den gången redovisades klubben följande siffror:

  • Antalet medlemmar:  1 265
  • Medlemsavgifter: 1 328 515 kronor
  • Deltagaraktiviteter  7-25 år:  48 262 (varav flickor/kvinnor 18 174).
  • Ledaraktiviteter: 4 704

Efter fuskavslöjandet redovisade Qviding andra siffror.  För första halvåret 2015 fick klubben 150 597 kronor i aktivitetsbidrag. Den siffror klubben redovisade ser ut så här:

  • Antalet medlemmar:  1 323
  • Medlemsavgifter: 1 392 284 k
  • Deltagarakgtiviteter  7-25 år:  26 394 (varav flickor/kvinnor 7 789).
  • Ledaraktiviteter: 2 296

I klartext: antalet medlemmar ökade enligt redovisningen medan antalet bidragsberättigade aktiviteter nästan halverades och var nere på samma nivå som tio år tidigare.

– Det visar omfattningen av fusket. Under tio år blåste klubben upp närvarosiffrorna för att fuska till sig större bidrag. Nu är Qviding tillbaks på rimliga och nästan exakt samma nivåer som föreningen hade innan fusket startade våren 2004, säger Patrik Kruse.

Extra miljoner

De uppblåsta siffrorna har gett klubben ungefär tre miljoner kronor mer i aktivitetsbidrag än vad den skulle ha fått med en mer korrekt redovisning. Ändå har kommunen inte begärt tillbaks mer än 30 procent av 298 717 kronor som klubben fick för våren 2014 (alltså cirka 90 000 kronor). Det ska jämföras med att Riksidrottsförbundet begärt tillbaks två tredjedelar av ett års bidrag på 900 000 kronor.

Patrik Kruse menar att Idrotts- och föreningsförvaltningen gynnat Qviding i förhållande till andra klubbar, inte bara genom att tolerera fusket med aktivitetsbidrag utan också på andra sätt.

Exempelvis har kommunen under flera år satsat större delen av sin budget för investeringsbidrag på Qviding som fått många miljoner till anläggningen Härlanda Park som invigdes 2013.  Kommunen har också gått i borgen för stora banklån.

Genom sin generositet gentemot Qviding under flera år har de ansvariga i kommunen bundit ris åt egen rygg. Skulle kommunen kräva full återbetalning riskerar klubben en konkurs och kommunen tvingas punga ut med slantarna. På så sätt har beslutsfattarna också försatt sig i en jävssituation, menar Patrik Kruse.

Samma personer styr

Han pekar också på personband som kan påverka besluten.  Qvidings ordförande sitter i fotbollsförbundets styrelse och Göteborgs fotbollsförbunds kanslichef sitter i Qvidings styrelse. Förbundets kanslichef satt dessutom i Qvidings styrelse under de år då fusket med aktivitetsbidragen startade. En handläggare på Idrotts- och föreningsförvaltningen  har under många år varit aktiv i diverse utskott i förbundet.

–  Till största del är det samma personer som styr Qviding nu, som under hela perioden med fusknivåer 2005-2014, säger Patrik Kruse.

Om Qviding skulle tvingas återbetala större belopp är risken för konkurs överhängande.

Det framgår också av klubbens årsredovisning för 2014 då klubben ändrat sin redovisning på ett sådant sätt att det egna kapitalet skrivits ned från 36 till åtta miljoner och årets förlust uppgår till 1,8 miljoner.

I årsredovisningen skyller klubbens styrelse problemen på Patrik Kruse:

”En anmälan, gjord av en av våra ledare, till Riksidrottsförbundet, Idrott- och föreningsförvaltningen, GP och polisen, gällande fel hantering av aktivitetsstöden, utan föregående dialog med föreningen, orsakade en …  artikelserie i GP om Qviding i början på december…  Anmälan har inneburit att det pågår en polisutredning, samtidigt som vi avvaktar Riksidrottsförbundets och IOFF:s beslut där vi kommer att få reda på om vi blir återbetalningsskyldiga för den tidigare perioden, då inrapporteringen inte skedde på ett korrekt sätt. Vi vet ännu inte vilka ekonomiska konsekvenser det kan få för föreningen.”

”Skulle föreningen erhålla krav på återbetalning är en förutsättning för fortsatt drift att finansiering erhålls”.

Klubben hotad

Också revisorn påpekar att klubben kan råka illa ut om kraven på återbetalning blir för stora: ”Skulle krav på återbetalning ställas med väsentligt belopp är en finansiering av återkravet av avgörande betydelse för föreningens fortsatta drift.”

Patrik Kruse är också tveksam till att klubben redovisat investeringar och bidrag till Härlanda park på ett korrekt sätt. Han har larmat Allmänna arvsfonden, som bidragit med tre miljoner, om saken. Sannolikheten att kommunen skulle vilja undersöka saken är liten.

Föregående

FP: Skola för alla barn!

Nästa

SD vill stoppa miljon till romskt minnesmärke