Folkpartiet i Göteborg går emot moderaterna och menar att alla barn i staden ska ha rätt till skola.

I ett yttrande till onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen betonar folkpartiet alla människors lika värde.

”Vi kan inte rycka på axlarna och vända bort blicken i väntan på att det europeiska samarbetet växlas upp. Vi måste hjälpa de enskilda människor som ändå väljer att komma hit”, skriver FP om de romska tiggarna.

”Att barn inte far illa är grunden i ett samhälle som värnar sin framtid. Här ligger fokus på den svenska socialtjänstlagstiftningen – inga barn ska fara illa. Barn till utsatta EU-medborgare som identifieras omhändertas, vilket också är ett av skälen till att allt färre barn tas med hit. Under remissens gång har flera remissinstanser betonat vikten av att skola erbjuds alla barn. I planen har det tydliggjorts att varje kommun ska ha en beredskap för detta”, skriver FP.

Föregående

"Vår äldreomsorg är bäst i världen!"

Nästa

När fusket stoppades i Qviding halverades antalet deltagare