I strid mot all kritik:

– Vår äldreomsorg har aldrig varit så bra som nu. Och Sverige är bäst i världen. Det har OECD visat.

Eva Nilsson Bågenholm lutar sig fram och trycker till.

– Jag är stolt över svensk äldreomsorg!

En varm dag i Kungsbacka träffar Spanaren Eva Nilsson Bågenholm, förra regeringens nationella äldresamordnare 2011-14, dessförinnan sex år ordförande i Läkarförbundet och numera kvalitetsdirektör i omsorgsföretaget Humana.

Äldreomsorg enligt Nilsson Bågenholm: Bäst i världen. Bild: Raymond Ståhl
Äldreomsorg enligt Nilsson Bågenholm: Bäst i världen. Bild: Raymond Ståhl

Projektet ”De mest sjuka, äldre” gick in för att mäta förbättringar inom vård och omsorg.

Eva Nilsson Bågenholm var ansvarig.

Man mäter fem områden och kan notera framgångar.

  1. Läkemedel. Förbrukningen av olämpliga läkemedel för äldre har i genomsnitt minskat med tio procent per år.
  2. Förebyggande arbete. Här har man bland annat kunnat minska antalet fallolyckor och trycksår samt förbättra munhälsan.
  3. Vård i livets slutskede. Utbildning av personal förbättrar vårdkvaliteten.
  4. Demensvärden. Nu utreds allt fler, vilket innebär att man kan sätta in behandling tidigt.
  5. Sammanhållen vård och omsorg. Samarbetet mellan landsting och kommuner har förbättrats.

I projektet lade staten in totalt 4,3 miljarder under fyra år. Kommuner och landsting fick ersättning i förhållande till sina resultat.

Regeringen bad OECD göra en internationell jämförelse. OECD:s rapport kom i december 2013 och visade alltså att Sverige låg i topp vad gäller äldreomsorg.

-Visst  finns det fortfarande äldre som far illa i Sverige, erkänner Eva Nilsson Bågenholm. Men det blir hela tiden bättre. I Sverige har vi ibland svårt att se det positiva som sker.

Läs också: Äldreomsorgen haltar i Göteborg

 

 

Föregående

Äldreomsorgen haltar i Göteborg

Nästa

FP: Skola för alla barn!