Det blir inte vågen för Eva Nilsson Bågenholms beskrivning av svensk äldreomsorg.

(Läs: ”Vår äldreomsorg är bäst i världen!”)

– Våra medlemmar beskriver en svår arbetsmiljö, säger Eva Kärrman, ordförande i Kommunal Väst, som organiserar undersköterskorna fackligt.

-De drabbas av samvetsstress, för att de hinner inte med vad de ska göra. Vårdanställda är inga maskiner.

Fackets bild av äldreomsorgen: En svår och stressig miljö
Fackets bild av äldreomsorgen: En svår och stressig miljö

Eva Kärrman oroar sig för framtiden.

-Medelåldern hos personalen är hög, och de unga slutar när de inte längre orkar. Hur ska vi få ungdomar att ägna sig åt detta lågstatusyrke där hemtjänsten befinner sig allra längst ner i rangordningen?

Eva Kärrman håller med om att det finns exempel på väl fungerande äldreomsorg men betonar att det på många håll inte är bra. Det är bland annat svårt att få en plats på äldreboenden.

Oacceptabelt glömma någon

Ingela Ekholm är vice distriktsordförande för pensionärsorganisationen PRO i Göteborg och har själv inte arbetat i äldreomsorgen. Hon kommenterar först Uppdrag gransknings reportage om hemtjänsten i Bergsjön och Hovås.

Ingela Ekholm anser att situationen i stort är bättre än de exempel som togs från Bergsjön.

– Att glömma en vårdtagare är förstås oacceptabelt, fastslår hon men anser det inte så märkligt att en vårdtagare får 35 besökare från hemtjänsten under 14 dagar som i fallet i Bergsjön.

– Det är inte orimligt med tanke på att det var mitt i semestern med många vikarier och att kvinnan får besök flera gånger per dygn av två personer samtidigt.

Ingela Ekholm håller med Eva Nilsson Bågenholm om att äldreomsorgen blivit mycket bättre.

Och ännu bättre blir den snart i Göteborg.

– Med den nya organisationen ”Attraktiv hemtjänst” får varje vårdtagare själv bestämma hur den avsatta tiden ska användas, säger Ingela Ekholm. Då blir det ökat självbestämmande. Dessutom får personalen bättre arbetsmiljö.

Det gjorde ont i själen

Lena Gustafsson är distriktsordförande för pensionärsorganisationen SPF Seniorerna i Göteborg.

– Jag tror säkert att äldreomsorgen är bättre i Sverige än i många andra länder, säger hon. Men det är inte så intressant att jämföra oss med världen utanför.

– När jag såg Uppdrag Granskning gjorde det ont i själen, säger Lena Gustafsson. Jag blev så upprörd och har träffat andra som reagerat likadant. Och det är inte bara i Bergsjön som det ser ur så där.

– Jag sitter med i kommunens pensionärsråd och ser ju detta. Flera av punkterna i värdighetsgarantin uppfylls inte. Till exempel så visar ny personal inte alltid legitimation, och är någon försenad så ringer den inte och talar om det.

Lena Gustafsson tror inte att brist på pengar och personal är hela problemet.

– Det handlar också om struktur, anser hon.

– De som vill flytta till ett äldreboende ska förstås få göra det. Där får man trygghet. Där finns personal, och där kan man få nya vänner.

Föregående

Överbröd mättar hungrande

Nästa

"Vår äldreomsorg är bäst i världen!"