Samtidigt som de politiska partierna i Göteborg diskuterar hur romer snabbare ska kunna vräkas från olagliga boplatser i staden diskuteras ett minnesmärke över de romer som på 50-talet vräktes från parken vid Centralstationen

Ett minnesmärke som de etablerade partierna vill se – kanske på grund av dåligt samvete för föregångarnas hårdhet – men som Sverigedemokraterna motsätter sig.

Det är Charles Felix Lindbergs donationsfond som vill anslå en miljon kronor till ett minnesmärke över romerna i Göteborg.

Romska flaggan: Ska illa behandlade romer hyllas långt i efterhand?
Romska flaggan: Ska illa behandlade romer hyllas långt i efterhand?

Förslaget kommer från fullmäktigeledamöterna Lena Malm (S), Mariya Voyvodova (S) och Maria Rydén (M).

”Romer har en lång historia i Göteborg”, skriver de tre i en motion och erinrar om hur romer på 40- och 50-talen satte upp sina tält bland annat i den så kallade BJ-parken som fanns utanför Bergslagsbanans stationshus vid Centralstationen.

”Det finns dokumenterat hur familjen Taikon 1952 blev vräkt från BJ-parken och deporterade ända till Hisingen, något som familjen då upplevde som en avkrok långt utanför stan”, skriver de.

Ändå har Hisingen av många romer kommit att betraktas som en hemort. Där erbjöds romer småhus på 60-talet och deras barn kunde börja i skolan. Så sent som på 80-talet kunde romer med husvagnar slå sig ner i närheten av Backaplan när de var på tillfälligt besök.

Ett minnesmärke över romernas historia i Göteborg kan, enligt motionärerna, sättas upp vid Backaplan, Ramberget, Kville eller Trekantsgatan.

Det är kommunfullmäktige som beslutar.

Sverigedemokraterna är, som väntat, inte förtjusta i förslaget.

”Staden lägger årligen ut 10-tals miljoner helt frivilligt på hitresta romer. Att ytterligare särbehandla en grupp enbart utifrån etnicitet tycker vi inte ligger i varken stadens intresse eller i linje med Charles Felix Lindbergs testamente. Det finns andra förslag som vi tycker skulle gagna stadens prydande och förskönande än mer, och det är dags att staden prioriterar förslag som omfattar alla, utan särbehandling”, säger Sverigedemokraterna.

FAKTA
Charles Felix Lindberg dog 1909 och efterlämnade en förmögenhet på ett par miljoner kronor (knappt 100 miljoner i dagens penningvärde) som han testamenterade i form av en fond till Göteborgs stad. Han ville att avkastningen skulle användas till ”stadens prydande och förskönande”.

Föregående

När fusket stoppades i Qviding halverades antalet deltagare

Nästa

M: Ingen skola för tiggares barn