Patrik Kruse är tränaren som avslöjade bidragsfusket och det kommunala myglet kring fotbollsklubben Qviding. Nu för han en kamp i rätten för att klubben ska tvingas betala tillbaks mer av göteborgarnas pengar som klubben fuskat till sig.
– Att betala tillbaka hundra tusen när klubben fuskat till sig miljonbelopp är ett skämt, säger Patrik Kruse.
Han berättar själv om bakgrunden så här:
Jag har varit ideell barn- och ungdomsledare i Qviding i åtta år (2006-2014). Först ca sex år som tränare för en grupp på ca 45 killar, därefter två år för ca 30 tjejer och har lagt cirka 10-15 timmar per vecka under större delen av tiden. Under min tid som tränare har vi oftast bedrivit verksamhet i Skatås som Qviding hade som enda fotbollsplan under lång tid. Under hela perioden har det bara varit sporadisk kontakt med kansliets anställda, oftast några enstaka gånger per år och aldrig för att stämma av några närvarosiffror. Kansliet låg långt från fotbollsplanerna så det fanns ingen möjlighet för de kanslianställda att själva ha koll på träningsgrupperna. 
Jag blev medveten om bidragsfusket i samband med Qvidings ledarinformation om att föreningen var konkursmässig i oktober 2014, då jag i samband med detta började sätta mig in i Qvidings ekonomi och som en följd bidragsregler.
Efter kontakt med Qvidings dåvarande ordförande om bland annat ekonomin vände jag mig i början på november till Idrotts- och föreningsförvaltningen för att därigenom ställa krav på föreningen om öppenhet om ekonomin samt att föreningen inte följer sina stadgar (förvaltningens skyldighet enligt hemsidan). Idrotts och föreningsförvaltningens handläggare informerade mig då om regelverket för bidragsgivning och jag förstod omedelbart att Qvidings ledning medvetet begått handlingar som kunde vara kriminella. Jag skickade då information som gjorde att Idrotts och föreningsförvaltningen startade granskning. Jag har därefter kompletterat med information, baserat på riksidrottsförbundets närvarostatistik från åren 2005-2014, som tydligt visar att närvaronivåerna har varit orimliga och grovt överdrivna i tio års tid.
Jag vet dessutom av egen erfarenhet, och kontakt med många andra ledare inom Qviding, att det omfattande fusket pågått under hela min verksamma period. ”
”Trots all information och kunskap jag har om Qviding har inte någon representant från Idrotts- och föreningsförvaltningen hört av sig till mig för att prata, få mer information eller helt enkelt visa uppskattning för att ett grovt fusk kunnat avslöjas.
När jag själv har tagit kontakt har jag istället tvärtom fått svara på anklagande frågor (rena påhopp) om mig som ledare. Förvaltningen har inte på något sätt visat att de stödjer och uppmuntrar whistleblowers och jag (och min familj) har fått uppleva precis det som är typiskt för den som avslöjar oegentligheter i egna organisationer – trakasserier, kränkningar och smutskastning. Qvidings lednings agerande är osolidariskt och omoraliskt och möjligtvis brottsligt (polisutredningar pågår) och Idrotts- och föreningsförvaltningen fortsätter att stödja föreningen.”
Politikerna beslöt att begära tillbaks 30 procent av det aktivitetsbidrag  klubben fått under ett halvt år. Se Spanarens tidigare artikel här.
Orimligt litet, anser Patrik Kruse som hävdar att fusket pågått i åtminstone tio år och tycker att alla pengar klubben fuskat till sig borde betalas tillbaka. Det rör sig om en summa på tre miljoner jämfört med de hundra tusen kronor om klubben ska betala tillbaka.
Det kan också jämföras med riksidrottsförbundet som krävde tillbaks alla 900 000 kronor som klubben fått i statligt aktivitetsstöd från hösten 2013 och våren 2014.  Summan sänktes visserligen till 600 000 kronor sedan Qviding överklagat.
Patrik Kruse anser att fusket är omfattande.

– Den angivna närvaron är ungefär dubbelt mot verkligheten. Det finns mängder med påhittade aktiviteter och en generellt kraftigt överdriven närvaro utan verklighetskoppling. Fusket har pågått i uppemot tio år och att i det läget bara kräva tillbaks 30 procent  av ett halvt års bidrag är ytterst märkligt. Att pengarna till stor del inte används till avsett ändamål, dvs barn- och ungdomsverksamheten, gör fusket ännu värre.

Han har vänt sig till domstol för att pröva om kommunens beslut om återbetalning är lagligt.
– Allt bidrag på fusknivåer bör återbetalas för att bidragssystemet skall fungera. Praxis är fel, speciellt om det innebär att man inte ens betalar tillbaks fusket för den granskade perioden, säger Patrik Kruse.

Nu återbetalas mindre än fem procent av de aktivitetsbidrag föreningen fuskat till sig genom åren, säger han.

Kommunen har gått i borgen för stora lån, lån som inte kommer att kunna återbetalas om kommunen kräver att få tillbaks alla pengar som klubben fuskat till sig. Det skulle leda till Qvidings konkurs och att kommunen – genom Got Event – tvingas betala tillbaks miljonerna till banken.

 – Investeringsbidrag på över 25 miljoner har dessutom betalats ut parallellt med fusk med aktivitetsbidrag vilket innebär ytterligare en särskild omständighet som påverkar beslutsfattare på förvaltningen, säger Kruse. 
– Jäv finns också i det nära samarbetet med Göteborgs fotbollsförbund där Idrotts- och föreningsförvaltningen har handläggare (ansvarig för anläggningsbidrag) som varit aktiv i diverse utskott under många år. 
Idrotts- och föreningsförvaltningen försvarar sitt beslut i en inlaga till förvaltningsrätten:
”… Nämndens praxis då ansökningshandlingar inte är korrekta och en förening manipulerat närvaroredovisningen är att göra ett procentuellt avdrag på bidraget som varierar mellan 10 och 30 procent…
… Nämnden har vid sitt beslut utgått från praxis och vägt in de fakta att omfattningen av Qvidings inlämnade felaktiga uppgifter är avsevärd och att föreningen ansökt om bidrag trots att man varit medveten om att gällande regler inte har följts. Nämnden har därmed gjort ett balanserat övervägande som väl överensstämmer med nämndens möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt disponera sina resurser inom ramarna för en god ekonomisk hushållning. Samma praxis tillämpas för alla föreningar som kan bli skyldiga att betala tillbaka utbetalade bidrag…

… Vad avser de invändningar som Patrik Kruse gjort om att beslut gällande Qviding skulle påverkas av jäv framgår inte av de ingivna handlingarna att någon av de namngivna personerna har deltagit i det nuvarande beslutet.”
Föregående

Sagnias succétränare valde Göteborg

Nästa

"Vi har inte råd att ge eleverna läromedel"