Inför skolstarten denna höst hälsade kommunalrådet Karin Pleijel (MP) skolpersonalen välkommen till  ett nytt läsår i ett uppmuntrande mejl.

”Tillsammans gör vi varandra bra som Pia Sundhage brukar säga”, skrev hon.

Men det behövs skolböcker också, svarade läraren Juan Moya Rodriguez.

Hans mejl till kommunalrådet kan läsas som ett nödrop:

”… Jag vill bara kort passa på att be dig se över skolpengen och budgeteringen för skolorna … I dagsläget har vi till exempel inte råd att ge eleverna läromedel så som övningsböcker i bland annat moderna språk … Läromedelsbudgeten behöver därför höjas…

… Dessutom borde idrottshallarna ses över i kommunen. I dagsläget har vi inte råd att köpa in ny utrustning och ersätta gammal och sliten utrustning. Om till exempel en plint eller en satsbräda inte går att använda längre så ersätts den inte med en ny…”, skrev Juan som är lärare i spanska och idrott på Nygårdsskolan i Billdal.

Karin Pleijel svarar att hon hoppas att ”den skolsatsning vi nu gör både i landet och i kommunen kommer att märkas för alla er som jobbar nära barnen”. Några pengar till skolböcker och idrottsredskap lovar hon dock inte.  I Göteborg är skolpengen lägre än i exempelvis Stockholm och Malmö.

Föregående

Visselblåsaren som avslöjade fusket i fotbollsklubben Qviding

Nästa

Få sörjande mötte upp på Gustaf Adolfs torg