Kommunledningens ”fixarbolag” – Göteborg & Co – har under flera år fått uppdrag från kommunen för hundratals miljoner utan att tjänsterna upphandlats i konkurrens så som lagen föreskriver.

Det har lett till att Göteborg nu klandras av Konkurrensverket.

Det var Stiftelsen den nya välfärden som anmälde Göteborg till Konkurrensverket för att ha lagt ut jobb med olika evenemang för över hundra miljoner om året på Göteborg & Co.

Utan att andra företag hade en chans att konkurrera om uppdragen.

Kommunen har hävdat att pengarna till Göteborg & Co egentligen är ”kommunala anslag” till företaget vilket skulle förklara att ingen upphandling sker och att inga avtal tecknats med företaget.

Den förklaringen underkänns av Konkurrensverket.

Ändå klarar sig Göteborg från att betala en straffavgift på ett tiotal miljoner. Det beror på att kommunen i praktiken sedan tidigare accepterat Konkurrensverkets syn på myglandet. Genom att köpa ut de privata delägarna i bolaget har Göteborg & Co förvandlats till ett helägt kommunalt bolag för vilket andra regler gäller.

Så här skriver Konkurrensverket bland annat i ett pressmeddelande:

”… Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen för att den i flera år har ’köpt tjänsten’ genom direkttilldelning av budgetmedel till verksamheten i stället för att upphandla dessa tjänster på marknaden.

Konkurrensverket kritiserar Göteborgs kommun för att den under ett flertal år har betalat flera hundra miljoner i kronor till Göteborg & Co Träffpunkt AB. Samtidigt framhåller Konkurrensverket i sitt beslut att det finns en positiv utveckling i verksamheten med en förändring av ägarförhållanden i företaget och en neddragning av den externa försäljning som Göteborg & Co ägnat sig åt.

Göteborg & Co ägnar sig bland annat åt att marknadsföra och stärka Göteborg som destination för turism, möten och evenemang. En stor del av verksamheten har i många år finansierats med budgetmedel från kommunen. År 2016 betalade kommunen 113 miljoner kronor till Göteborg & Co – – –

När ett kommunalt bolag antingen har ett privat delägarskap, eller en för hög extern omsättning, är det inte tillåtet att direktupphandla utan konkurrensutsättning . . .  I detta fall skulle upphandlingen ha annonserats så att fler leverantörer haft möjlighet att lägga anbud – – -”

Läs tidigare artiklar:

Kommunen anklagas för fiffel med Göteborg & Co

Miljonböter hotar staden för myglet med Göteborg & Co

Mysteriet med myglet kring Göteborg & Co tätnar

Göteborg betalar miljon för att slippa anklagelser om fiffel

Läs också:

Hela beslutet från Konkurrensverket

Föregående

OS-medaljörernas klubbar kördes bort - sedan hyrde Higab ut till sig själv

Nästa

Skolchef handlade upp maskiner för miljoner utan konkurrens