Spanaren har tidigare berättat om hur kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) agerade då hon ville hjälpa familjen kring författaren till Alfons Åbergböckerna att starta ett eget kulturhus. Hon gav uppdraget till Göteborg & Co som i sin tur lejde och betalade en medlem i Alfons Åbergs skapares familj, tillika kompis med Göteborg & Co:s dåvarande vd Leif Nilsson, för att utreda frågan. (Se Spanarens artikel Alfons Åbergs kulturhus en mygelhistoria).

På liknande sätt har Göteborg & Co anlitats av kommunen under många år för olika arrangemang utan att andra företag haft en chans att konkurrera om uppdragen.

Problemet är att bolaget endast delvis ägs av kommunen. Femton procent ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och 35 procent av sju privata företag inom ”besöksnäringen” i sann Göteborgsanda.