Knivdåden i Trollhättan under torsdagsförmiddagen med tragiska följder i form av tre döda inklusive gärningsmannen har inte bara ruskat om Skolsverige. Hela landet är mer eller mindre skakat, från statsminister Stefan Löfvén ned till vanligt folk i sociala medier.

Göteborg fick nästan omgående en obehaglig påminnelse om att hatet, hoten och våldet lurar bakom vilket hörn som helst, när tre skolor i Tynnered på morgonen drabbades av hemgjorda ”affischer” i A 4-format med hotfullt budskap.

Lapparna visade bilder av gärningsmannen från Trollhättan iförd mask och hjälm med budskapet: ”Guess what, I’m back.”. De drabbade skolorna är Grevegårdsskolan, Kannebäcksskolan och Vättnedalsskolan. Den som upptäckte lapparna polisanmälde händelsen och polisen har beslagtagit en av dem som bevismaterial.

Handlingsplaner aktualiseras

Det fick inte bara skolledningarna på de berörda skolorna att agera med bland annat inkallande av väktare och tillstånd för barnen att gå hem eller bli hämtade av sina föräldrar.

Även Göteborgs stads skolansvariga på olika nivåer diskuterade dåden i Trollhättan mer eller mindre ingående. I Göteborg administreras grundskolan och förskolan sedan många år av stadsdelsförvaltningarna medan gymnasieskolorna lyder under en central förvaltning.

”Väcker frågor och känslor”

På fredagseftermiddagen publicerade Göteborgs stad en kommuniké, i vilken betonades hur allvarligt stan ser på säkerheten i skolorna.

− Den tragiska händelsen i Trollhättan väcker många frågor och känslor och det finns säkert behov av att prata med varandra, deklarerade sektorscheferna utbildning Göteborgs stad, Anders Samuelsson och Susanna Hansson vid SDF Östra Göteborg respektive Örgryte-Härlanda.

− För att skapa trygghet i stadens verksamheter aktualiserar Göteborgs stad befintliga handlingsplaner för beredskap och förebyggande insatser i våra förskolor och skolor.

Exakt vad dessa handlingsplaner innehåller i form av konkreta åtgärder mot hatbrott och hot mot skolor framgår inte av kommunikén. Det kanske också är meningen att inga utomstående skall känna till vilken orts beredskap skolförvaltningarna har.

Inpasseringskontroll aktuell

Benny Lindgren, säkerhetsansvarig för Göteborgs stads gymnasieskolor ger en inblick i hur man arbetar med säkerheten i gymnasierna.

− Våra skolor är ganska trygga och säkra miljöer. De frågorna som diskuteras mest är inpasseringskontroll och att skolor inför bemannade receptioner i anslutning till skolans entré. Arbetsmiljöfrågor och säkerhetsfrågor har alltid en hög prioritet, säger Benny Lindgren.

Detta ligger i linje med en annan fråga som också diskuterades man och kvinna emellan under fredagen. Hur kan det komma sig, att det är så otroligt lätt att ta sig in på en skola? Skolorna är ju barns och ungdomars arbetsmiljö, liksom lärares och övrig skolpersonals. Precis som andra arbetande behöver de vistas i en trygg och säker miljö. Det finns ju knappast ett företag eller organisation som inte har låsta dörrar och/eller någon form av behörighetskontroll i form av id-kort eller nycklar.

Föregående

Byggherrebolaget bildas trots oro och kritik inom allmännyttan

Nästa

Göteborg betalar miljon för att slippa anklagelser om fiffel