Pappa Amar och dottern Kristina kommer till Göteborg med Kielfärjan. Foto: Joakim Roos
Pappa Amar och dottern Kristina kommer till Göteborg med Kielfärjan. Foto: Joakim Roos

De rödgröna i kommunstyrelsen skickar en signal till kommunens bolag och förvaltningar om att sätta medmänsklighet före budgetsiffror när det gäller situationen för människor på flykt.

Uppenbarligen finns det också resurser.
Kommunens ekonomi ser bättre ut än vad som sagts i budgeten, skriver de rödgröna i ett yttrande till kommunstyrelsen i veckan.
”Vi noterar att det i den ekonomiska uppföljningen verkar som utfallet är starkare än planerat i budget 2015. Det finns därför ett visst utrymme för justeringar som går att nyttja”, skriver de.
Och:
”Vi ser att staden står inför stora utmaningar med anledning av den flyktingsituation som vi nu står i. Vår markering är att staden ska ta ansvar för att vara en positiv kraft i denna. Frågan behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott som stående punkt på varje möte och följer frågan aktivt. Vi inser att det finns ett stort utökat behov av ordförandebeslut i våra nämnder och bolag för att hantera detta. Vi är medvetna om att situationen kan innebära höjda omkostnader för staden och vi kommer att se välvilligt på att nämnderna och bolagen väljer att ta kostnader för att bidra. Det är svårt att exakt budgetera kostnaderna i dagsläget, utan det blir någonting vi får följa från dag till dag. Vi kan komma att justera särskilt påverkade nämnders resultat i bokslutet för kostnader som kan hänvisas till situationen.”
Föregående

Göteborg betalar miljon för att slippa anklagelser om fiffel

Nästa

Misstänkt flyktingsmuggling, överbeläggning och höjd säkerhet