onsdag, februari 1 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.
Konkurrensverket anser att Göteborgs Stad har brutit mot Lagen om offentlig upphandling genom att anlita Göteborg & Co Träffpunkt utan att först upphandla tjänsterna i konkurrens med andra företag.
 
Straffet kan bli miljonböter.Det var Stiftelsen den nya välfärden som anmälde Göteborg till Konkurrensverket för att ha lagt ut jobb med olika evenemang för över hundra miljoner om året på Göteborg & Co – utan konkurrens. Kommunen har hävdat att pengarna till Göteborg & Co egentligen är ”kommunala anslag” eller bidrag till företaget vilket skulle förklara att ingen upphandling sker och att inga avtal tecknats med företaget.

Fakturorna från företaget visar dock motsatsen: Kommunen betalar för momsbelagda tjänster. Hade det varit bidrag eller anslag hade ingen moms utgått.

Det ska inte vara möjligt att kringgå lagen om offentlig upphandling genom att lämna ”bidrag” eller ”anslag” till tjänster som utförs på bidragsgivarens uppdrag. Det är i så fall en otillåten förtäckt upphandling, menade stiftelsen.

Konkurrensverket har kommit till samma slutsats efter att ha granskat fallet. I ett ”utkast till beslut” i ärendet som Göteborg har möjlighet att invända mot före den 10 mars skriver Konkurrensverket :”Göteborgs Stad har brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att anslå budgetmedel för åren 2014, 2015 och 2016 åt det delägda Göteborg & Co Träffpunkt AB för utförande av tjänster åt Göteborgs Stad, ett kommunalförbund och ett antal privata organisationer. Dessa budgetanslag är vart och ett att anse som 0ffentliga upphandlingskontrakt vilka skulle ha annonserats enligt (lagen om offentlig upphandling).”

Sedan Konkurrensverket inledde sin granskning 2014 har Göteborgs Stad, medveten om det olagliga i förfarandet, beslutat köpa övriga delägares aktier i Göteborg & Co för över en miljon. Därmed kommer företaget – när affären väl genomförts – att helt ägas av kommunen. Då gäller inte reglerna om upphandling i konkurrens.

I utkastet till beslut bemöter Konkurrensverket i detalj alla stadens argument för att kommunens agerande varit lagligt. Och säger också att verket ser positivt på de förändringar som gjorts av bolagets status.

Previous

Varning för skojarna som marknadsför sig som "Prima Flytt"

Next

Västlänken stoppar 240 bostäder

About Author

Per Nygren

Journalist med ett förflutet som reporter, grävare och chef i dagspress och som utbildare av journalister. Stolt make, far och morfar. Bra på blöjbyten. Gillar att plocka svamp och laga mat.

Check Also