onsdag, mars 22 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Misstänkta oegentligheter inom utbildningsförvaltningen har utretts av – utbildningsförvaltningen.

Som kommit fram till att de fel som begåtts inte skett ”av personliga skäl eller för egen vinning”.

De flesta tips till Göteborgs stads whistleblowerfunktion utreds inte av den utomstående konsult som anlitats av kommunen utan istället av den förvaltning som tipset gäller.

Så som i fallet med tipset om att gymnasieskoleenhetschefen på Lindholmens tekniska gymnasium – chef för tre rektorer – köpt maskiner till det industritekniska programmet utan föregående upphandling.

”Personal har uttryckt att inköp gjorts av … personliga skäl och för viss egen vinning samt utan den delaktighet som man kan förväntas ha som personal i Göteborg”, skrev visselblåsaren.

Utbildningsförvaltningen som utrett saken konstaterar att det inte gått rätt till när två maskiner för 1 620 000 kronor styck köptes in.

Gymnasieskoleenhetschefen har rätt att fatta beslut om upphandling och köp av varor och tjänster upp till ett värde av 448 000 kronor.

”Leasingavtalen för de två maskiner det handlar om uppgår till ett värde av 1 620 000 kr vardera. Det innebär att inköpen ligger över gränsen för direktupphandling, som är 534 890 kr”, skriver utredarna.

Hur det kunde ske är oklart trots utredningen.

Enligt chefen har han varit i kontakt med flera företag inför inköpen av nya maskiner. Någon dokumentation av dessa kontakter finns dock inte. Chefen uppger också att hans ”uppfattning” är att han har haft kontakt med såväl områdeschef, inköpssamordnare och jurist kring inköpen.

”Ingen av dessa har uppfattat att man har gett stöd till förfarandet”, skriver utredarna.

Samtidigt skriver de:  ”Det har inte gått att finna någon grund för påståendet att gymnasieskolenhetschefen har genomfört inköpen av de aktuella maskinerna på det sätt som gjorts av personliga skäl eller för egen vinning.”

Chefen klarar sig alltså undan.

Däremot anser utredarna, trots att det redan finns klara regler för hur upphandlingar av denna storlek ska gå till, att det behövs ”ytterligare information om inköp och upphandling till chefer inom utbildningsförvaltningen” och att inköpsorganisationen bör stärkas ytterligare.

Previous

Göteborg kritiseras för mygelbolag

Next

Olaglig åsiktsregistrering i kommunal regi?

About Author

Per Nygren

Journalist med ett förflutet som reporter, grävare och chef i dagspress och som utbildare av journalister. Stolt make, far och morfar. Bra på blöjbyten. Gillar att plocka svamp och laga mat.

Check Also